ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Departament Badań na Rzecz Gospodarki (DBG)

e-mail: dbg@mnii.gov.pl

p. o. dyrektora
Andrzej Maria ŁAGANOWSKI
pok. 305
tel. wew.: 305
tel.: 629-15-88

Sekretariat:
Anna DAKOWSKA
e-mail: adakowsk@mnii.gov.pl
pok.: 303
tel. wew.: 301
tel.: 529-23-01, 629-15-88
fax: 529-23-57


UPBACK