ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Departament Badań Naukowych (DBN)

e-mail: dbn@mnii.gov.pl
Dyrektor
Jacek MAZUR

p. o. zastępca dyrektora
Bogdan SZKUP

Sekretariat:
Anna SZCZEŚNIAK
pok.: 484
tel. wew.: 484
tel.: 529-24-84, 628-57-85

UP


WYDZIAŁ REJESTRACJI I ANALIZ

Andrzej WITKOWSKI
Główny specjalista
pok.: 325
tel. wew.: 325, 383
tel. 625 42 60

Andrzej POLLOK
Specjalista
pok.: 439
tel. wew.: 439
tel.: 529 24 39

Dominik ROŃDA
Inspektor
pok.: 439
tel. wew.: 439
tel.: 529 24 39

I WYDZIAŁ PROJEKTÓW BADAWCZYCH

Stanisław SADOWSKI
Naczelnik Wydziału
pok.: 460
tel. wew.: 460
tel.: 628 76 35

Piotr POTKOWSKI
Główny specjalista
pok.: 411
tel. wew.: 411
tel.: 625 41 95

Iwona WOJNOWSKA
Radca Ministra
pok.: 413
tel. wew.: 413
tel.: 529 24 13

Dorota TYCZYŃSKA
Główny specjalista
pok.: 415
tel. wew.: 415
tel.: 628 76 35, 625 41 95

Marek DOBRZYŃSKI
Główny specjalista
pok.: 417
tel. wew.: 417
tel.: 628 76 35, 625 41 95

Grażyna SKROJNY
Główny specjalista
pok.: 419
tel. wew.: 419
tel.: 628 76 35, 625 41 95

Beata ROSIEK
Inspektor
pok.: 440
tel. wew.: 440
tel.: 529 24 40

Maria TULO - DZIEWULSKA
Główny specjalista
pok.: 440
tel. wew.: 440
tel.: 529 24 40

Marta MINORSKA
Główny specjalista
pok.: 442
tel. wew.: 442
tel.: 529 24 42

II WYDZIAŁ PROJEKTÓW BADAWCZYCH

Jak KOWAL
Naczelnik Wydziału
pok.: 452
tel. wew.: 452
tel.: 621 30 84

Barbara MAŚLIKOWSKA
Główny specjalista
pok.: 425
tel. wew.: 425
tel.: 628 34 73

Izabela WILPISZEWSKA
Główny specjalista
pok.: 425 A
tel. wew.: 463
tel.: 529 24 63

Andrzej KORZENIOWSKI
Radca Ministra
pok.: 444
tel. wew.: 444
tel.: 628 34 73

Marta GOŁĘBIOWSKA
Główny specjalista
pok.: 446
tel. wew.: 446
tel.: 529 24 44

Orieta KURKOWSKA
Główny specjalista
pok.: 448
tel. wew.: 448
tel.: 625 42 34

Ewa MICHNA
Główny specjalista
pok.: 448
tel. wew.: 448
tel.: 625 42 34

Krystyna RASIŃSKA - WIĄCEK
Główny specjalista
pok.: 450
tel. wew.: 450
tel.: 625 52 92

Dorota KOŚCIELECKA
Główny specjalista
pok.: 452
tel. wew.: 452
tel.: 621 30 84

Bożena TOMIAK
Główny specjalista
pok.: 454
tel. wew.: 454
tel.: 625 52 92

Małgorzata KWIECIEŃ
Główny specjalista
pok.: 456
tel. wew.: 456
tel.: 621 30 84

Marzanna MITKIEWICZ
Główny specjalista
pok.: 458
tel. wew.: 458
tel.: 625 42 34

Grażyna DMOWSKA
Głowny specjalista
pok.: 544
tel. wew.: 544
tel.: 529 25 44

Zofia OSIAK - KAJAK
Główny specjalista
pok.: 550
tel. wew.: 550
tel.: 628 22 38

Jolanta WUDARCZYK - CZAPCZUK
Główny specjalista
pok.: 552
tel. wew.: 552
tel.: 529 25 52

III WYDZIAŁ PROJEKTÓW BADAWCZYCH

Marek ŚLĘZAK
Naczelnik Wydziału
pok.: 437
tel. wew.: 437
tel.: 621 82 66

Przemysław SZYMAŃSKI
Specjalista
pok.: 435
tel. wew.: 435

Damian USZLIŃSKI
Starszy specjalista
pok.: 435
tel. wew.: 435

Tomasz ULANOWSKI
Główny specjalista
pok.: 466
tel. wew.: 466
tel.: 628 35 53

Elżbieta PIECHNA
Główny specjalista
pok.: 468
tel. wew.: 468
tel.: 628 73 14

Ewa SARBIŃSKA
Główny specjalista
pok.: 470
tel. wew.: 470
tel.: 628 11 83

Piotr SZOSTAK
Specjalista
pok.: 470
tel. wew.: 470
tel.: 628 11 83

Renata ŻMIGRODZKA - SARAPATA
Główny specjalista
pok.: 472
tel. wew.: 472
tel.: 529 24 72

Halina AUCHIMENIA
Główny specjalista
pok.: 474
tel. wew.: 474
tel.: 628 57 86

Patrycja GUTOWSKA
Główny specjalista
pok.: 474
tel. wew.: 474
tel.: 628 57 86

Maria ZDANUKIEWICZ
Głowny specjalista
pok.: 476
tel. wew.: 476
tel.: 628 11 83

Alicja BARSZCZEWSKA
Radca Ministra
pok.: 478
tel. wew.: 478
tel.: 628 11 83

Danuta JANCZAK - SZWEDOWSKA
pok.: 464
tel. wew.: 464
tel.: 628 35 53

IV WYDZIAŁ PROJEKTÓW BADAWCZYCH

Juliusz WEINKNECHT
Naczelnik Wydziału
pok.: 429
tel. wew.: 429
tel.: 625 24 15

Maria LATANOWICZ - NOWAK
Główny specjalista
pok.: 427
tel. wew.: 427
tel.: 529 24 27

Danuta STARSKA
Główny specjalista
pok.: 462
tel. wew.: 462
tel.: 529 24 62

Anna WÓJCIK
Główny specjalista
pok.: 431
tel. wew.: 431
tel.: 529 24 31

Monika WISIOROWSKA
Specjalista
pok.: 431
tel. wew.: 487
tel.: 529 24 87

Wadim AKSIUCIK
pok.: 480
tel. wew.: 480
tel.: 529 24 80

Jerzy RUDZIŃSKI
pok. 480
tel. wew.: 467
tel.: 529 24 67

BIURO KRAJOWEJ KOMISJI ETYCZNEJ DO SPRAW DOŚWIACZEŃ NA ZWIERZĘTACH

Paweł LENARTOWICZ
Główny specjalista
pok.: 552
tel. wew.: 552
tel.: 529 25 52

Anna TŁUCZKIEWICZ - DROBA
Główny specjalista
pok. 433
tel. wew.: 433
tel.: 621 30 84

INNE STANOWISKA PRACY

Krzysztof GUTTMAN
pok.: 518
tel. wew.: 518
tel.: 628 22 38


BACK