ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Departament Badań na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa (DBO)

e-mail: dbo@mnii.gov.pl
dyrektor
Tomasz KORZA
e-mail: tkorza@mnii.gov.pl
pok.: 220
Sekretariat:
Emilia BARTOSZEWSKA
Inspektor
pok.: 218
tel. wew.: 218
tel.: 529-22-18, 621-59-41

zastępca dyrektora
Leszek STANISZEWSKI
Główny Specjalista
pok.: 219
tel. wew.: 284
tel.: 529-22-84, 621-59-41UP


Wydział offsetowy:

Marek KOTER
naczelnik biura
email: mkoter@mnii.gov.pl
pok. 207
tel wew.: 207
tel. : 529-22-07

Jacek ROŃDA
Doradca ministra
e-mail: jronda@mnii.gov.pl
pok.: 222 (wejście przez pok. 218)
tel. wew.: 290
tel.: 625-41-23

Dorota LEŚKIEWICZ
Inspektor
e-mail: dleskiew@mnii.gov.pl
pok. 207
tel wew.: 207
tel. : 529-22-07


Wydział ogólnoobronny:

Edward BASZUK
naczelnik wydziału
e-mail: ebaszuk@mnii.gov.pl
pok.: 210
tel. wew.: 210
tel.: 529-22-10

Krzysztof STYCZEŃ
Główny specjalista
e-mail: kstyczen@mnii.gov.pl
pok.: 210
tel. wew.: 210
tel.: 529-22-10

Wydział badań:

Andrzej SIDOR
Naczelnik wydziału
e-mail: asidor@mnii.gov.pl
pok.: 212
tel. wew.: 212
tel.: 621-83-32

Mariusz KAZUŁA
Główny specjalista
e-mail: mkazula@mnii.gov.pl
pok.: 216
tel. wew. 216
tel.: 621-83-32

Andrzej ŚWIECH
Główny specjalista
e-mail: aswiech@mnii.gov.pl
pok.: 214
tel. wew. 214
tel.: 621-83-32
BACK