ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Departament Ekonomiczny (DE)

e-mail: de@mnii.gov.pl
dyrektor
Józefa Elżbieta SZUMAŃSKA

zastępca dyrektora
Mieczysław ZAJĄC
pok.: 315
tel. wew.: 315
tel.: 621-73-82

p. o. zastępcy dyrektora
Mariusz WIELEC
pok.: 315
tel. wew.: 315
tel.: 629-30-66

Sekretariat:
Grażyna SZUMSKA
pok.: 321
tel. wew.: 321
tel.: 529-23-21, 628-85-79, 629-30-66

UPBACK