ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Departament Funduszy Strukturalnych (DFS)

email: dfs@mnii.gov.pl
p. o. dyrektora
Elżbieta WOLMAN

Sekretariat:
Agata SKRZECZYŃSKA
e-mail: askrzecz@mnii.gov.pl
pok.:  380
tel. wew.:  380
tel.: 628-82-00, 529-23-80
fax: 529-23-86

BACK