ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Departament Systemów Informatycznych Administracji Publicznej (DIA)

e-mail: dia@mnii.gov.pl
Dyrektor
Grzegorz BLI¬NIUK
pok.: 362
e-mail: gbliz@mnii.gov.pl

p. o. zastępca dyrektora
Marek SŁOWIKOWSKI
pok.: 366
e-mail: mslowiko@mnii.gov.pl

Sekretariat:
Kamila SZABAŁA
Inspektor
e-mail: kszabala@mnii.gov.pl
pok.: 364
tel. wew.: 362, 364, 366
tel.: 529-23-64, 621-60-24
fax: 529-23-92


Wydział współpracy międzynarodowej w zakresie informatyzacji:

Edward SELIGA
Naczelnik wydziału
Główny specjalista
e-mail: eseliga@mnii.gov.pl
pok.: 360
tel. wew. 360
tel. 529-23-60

Marzena BARANOWSKA
Inspektor
e-mail: mbaranow@mnii.gov.pl
pok.: 337
tel. wew.: 337
tel.: 529-23-37


Wydział koordynacji informatyzacji administracji publicznej:

Tomasz AFFET
Główny specjalista
email: taffet@mnii.gov.pl
pok.: 358
tel. wew.: 387
tel.: 529-23-87

Artur ZBYSZYŃSKI
Starszy specjalista
email: azbyszyn@mnii.gov.pl
pok.: 337
tel. wew.: 337
tel.: 529-23-37

Katarzyna SŁODKA
Główny specjalista
e-mail: kslodka@mnii.gov.pl
pok.: 356
tel. wew.: 356
tel.: 529-23-56


Samodzielne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy ds. ochrony danych osobowych:
Magda KRAWCZUK
Specjalista
e-mail: mkrawczuk@mnii.gov.pl
pok.: 358
tel. wew.: 358
tel.: 529-23-58

Stanowisko pracy ds. opiniowania zamówień publicznych
Tobiasz WOJTAL
Główny specjalista
e-mail: twojtal@mnii.gov.pl
pok.: 354
tel. wew.: 354
tel.: 529-23-54

Anna GASPARSKA
e-mail: agaspars@mnii.gov.pl
Główny specjalista
pok.: 354
tel. wew.: 354
tel.: 529-23-54


UPBACK