ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Departament Integracji Europejskiej (DIE)

email: die@mnii.gov.pl
p. o. dyrektor
Jacek T. GIERLIŃSKI
e-mail: jgierlin@mnii.gov.pl

p. o. zastępcy dyrektora
Agnieszka SUSKA - BUŁAWA
e-mail: asuska@mnii.gov.pl

p. o. zastępca dyrektora
Andrzej STOLARCZYK
e-mail: astolarczyk@mnii.gov.pl
pok.: 223
tel. wew. 223
tel.: 529-22-23


Sekretariat:
Monika ŻUBEREK
e-mail: zuberekm@mnii.gov.pl
pok.: 250
tel. wew.: 250
tel.: 529-22-50
fax: 529-22-83BACK