ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Departament Systemów Informatycznych Nauki (DIN)

e-mail: din@mnii.gov.pl
http: //www.mnii.gov.pl/pub/info/dep/di/di.html


p. o. dyrektora
Grzegorz ŻBIKOWSKI
e-mail: grzegorz@mnii.gov.pl
pok.: 238
tel. wew.: 238
tel.: 529-22-38
Sekretariat: Agata SERĘGA
e-mail: aserega@mnii.gov.pl
pok.: 240
tel. wew.: 240
tel.: 625-42-25, 625-51-51
fax: 625-42-65

p. o. zastępca dyrektora
Agnieszka TYKARSKA
e-mail: atykarsk@mnii.gov.pl
pok.: 242
tel. wew.: 242
tel.: 625-42-25, 529-22-42

p. o. zastępca dyrektora
Andrzej BRUS
e-mail: abrus@mnii.gov.pl
pok.: 213
tel. wew.: 211, 213
tel.: 629-16-79
fax: 529-22-82Wydział infrastruktury informatycznej nauki:
Robert PASIŃSKI
Starszy Specjalista
e-mail: rpasinsk@mnii.gov.pl
pok.: 236
tel. wew.: 236
tel.: 625-51-51, 529-22-36

Aneta PASIŃSKA
Inspektor
e-mail: agryka@mnii.gov.pl
pok.: 230
tel. wew.: 230
tel.: 625-51-51, 529-22-30

Magdalena MAREK
Specjalista
e-mail: mmarek@mnii.gov.pl
pok.: 230
tel. wew.: 230
tel.: 625-51-51, 529-22-30


Wydział zasobów informacyjnych nauki:

Agnieszka TELEGA
Inspektor
e-mail: atelega@mnii.gov.pl
pok.: 232
tel. wew.: 232
tel.: 529-22-32

Bożena GOŁˇB
Główny specjalista 
e-mail: bgolab@mnii.gov.pl
pok.: 232
tel. wew.: 232
tel.: 529-22-32


Wydział obsługi infrastruktury informatycznej ministerstwa:

Emil ANDRYSZCZYK
Naczelnik wydziału
e-mail: emil@mnii.gov.pl
pok.: 215
tel. wew.: 215
tel.: 529-22-15

Tomasz JEŻEWSKI
Inspektor
e-mail: tjezew@mnii.gov.pl
pok.: 228
tel. wew.: 228
tel.: 529-22-28

Piotr PARYCZKO
Inspektor
e-mail: pparyczk@mnii.gov.pl
pok.: 217
tel. wew.: 217
tel. 529-22-17

Piotr SZEWCZUK
Inspektor
e-mail: piotr@mnii.gov.pl
pok.: 226
tel. wew.: 226
tel.: 529-22-26

Rafał BEDNARCZYK
Specjalista
e-mail: rbednarc@mnii.gov.pl
pok.: 226
tel. wew.: 226
tel.: 529-22-26


Wydział obsługi baz danych ministerstwa:

Robert ŁUGOWSKI
Naczelnik wydziału
e-mail: rlugowsk@mnii.gov.pl
pok.: 208
tel. wew. 208
tel.: 529-22-08

Jacek WOŁCZYŃSKI
Główny specjalista
e-mail: jwolczyn@mnii.gov.pl
pok.: 206
tel. wew.: 206
tel.: 529-22-06

Konrad WAŁĘKA
Specjalista
e-mail: kwaleka@mnii.gov.pl
pok.: 206
tel. wew.: 298
tel.: 529-22-98


UP


BACK