ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Departament Informacji i Promocji (DIP)

email: bip@mnii.gov.pl
p. o. dyrektor, rzecznik prasowy
Joanna KULESZA
e-mail: jkulesza@mnii.gov.pl

zastępca dyrektora
Agnieszka GRYZIK
e-mail: agryzik@mnii.gov.pl
pok.: 129
tel. wew.: 669
tel.: 529-26-69

Sekretariat:
Aneta ŚLIWIŃSKA
tel. wew.: 631
tel.: 628-88-25, 529-26-31
fax: 529-27-07Inne stanowiska pracy

Paweł MIKUSEK
Główny Specjalista
e-mail: pmikusek@mnii.gov.pl
pok.: 127
tel. wew.: 688
tel.: 529-26-88

Anna CZERNISZEWSKA
Specjalista
e-mail: aczernis@mnii.gov.pl
pok.: 156
tel. wew.: 656
tel.: 529-26-56

Piotr ZIELIŃSKI
Inspektor
e-mail: pzielins@mnii.gov.pl
pok.: 127
tel. wew.: 627
tel.: 529-26-27

Anna DOMINIAK
e-mail: adominiak@mnii.gov.pl
pok.: 156
tel. wew.: 681
tel.: 529-26-81

Artur JURCZAK
Inspektor
e-mail: ajurczak@mnii.gov.pl
pok.: 106
tel. wew.: 606
tel.: 529-26-06


Biblioteka

Czynna:
poniedziałki, wtorki, piątki: 9.00 - 15.00
środy, czwartki: 9.00 - 12.00

e-mail: biblioteka@mnii.gov.pl

Jolanta KARWOWSKA
Główny specjalista
pok.: 521
tel. wew.: 521
tel.: 625-52-38, 529-25-21
e-mail: jkarwows@mnii.gov.pl

UP


BACK