ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Departament Prawny (DP)

e-mail: dp@mnii.gov.pl
Dyrektor
Zdzisław RAWICKI
e-mail: zrawicki@mnii.gov.pl

Sekretariat:
Ewa KRÓLEWSKA, Joanna SNAŻYK
pok.: 525
tel. wew.: 525
tel.: 529-25-25, 628-70-29, 625-52-87
fax: 529-25-45

p. o. zastępcy dyrektora
Anna MIGOŃ
e-mail: amigon@mnii.gov.pl


UPBACK