ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Departament Społeczeństwa Informacyjnego (DSI)

e-mail: dsi@mnii.gov.pl
www.informatyzacja.gov.pl
p. o. dyrektor
Dariusz BOGUCKI
pok.: 568
tel. wew.:587
tel.: 529-25-87

p. o. zastępcy dyrektora
Anna PRU¦
pok.: 572
tel. wew.: 537
tel.: 529-25-37

Sekretariat:
pok.: 570
tel. wew.: 537
tel.: 529-25-37, 628-32-29
fax: 529-25-85

UPBACK