ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Departament Strategii i Rozwoju Nauki (DSN)

e-mail: dsn@mnii.gov.pl
p. o. dyrektor
Dariusz DREWNIAK

p. o. zastępcy dyrektora
Angelina SAROTA

Sekretariat:
Zofia WÓJCICKA - KISIEL
pok.: 517
tel. wew.: 517
tel.: 529-25-17, 621-78-83, 629-89-73
fax: 628-97-13

UPBACK