ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Departament Współpracy Międzynarodowej (DWM)

e-mail: dz@mnii.gov.pl
dyrektor
Marek KĘPKA
e-mail: mkepka@mnii.gov.pl

zastępca dyrektora
Zbigniew MACHULA
e-mail: zmachula@mnii.gov.pl

Sekretariat:
Teresa DYLEWSKA
pok.: 268
tel. wew.: 268
tel.: 529-22-68, 628-67-76
fax: 628-35-34
e-mail: tdylewska@mnii.gov.pl


UPBACK