ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Wykaz telefonów i adresów e-mail 
w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji

tel. kierunkowy: (+22)
tel. centr. 529-27-18

- KIEROWNICTWO MNiI
- Departament Badań na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa (DBO)
- Departament Badań na Rzecz Gospodarki (DBG)
- Departament Badań Naukowych (DBN)
- Departament Bazy Badawczej (DBB)
- Departament Ekonomiczny (DE)
- Departament Prawny (DP)
- Departament Społeczeństwa Informacyjnego (DSI)
- Departament Strategii i Rozwoju Nauki (DSN)
- Departament Systemów Informatycznych Administracji Publicznej (DIA)
- Departament Systemów Informatycznych Nauki (DIN)
- Departament Współpracy Międzynarodowej (DWM)
- Biuro Dyrektora Generalnego (BG)
- Departament Informacji i Promocji (DIP)
- Departament Funduszy Strukturalnych (DFS)
- Biuro Ministra (BM)
- Departament Integracji Europejskiej (DIE)


- Jednostki nadzorowane przez MNiI


Ostatnia modyfikacja: 25 lutego 2004 r.


BACK