ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Kierownictwo

prof. dr hab. inż. Michał KLEIBER
Przewodniczący KBN, Minister Nauki i Informatyzacji

e-mail: pkbn@mnii.gov.pl; minister@mnii.gov.pl

Sekretariat:
Marta KOŚLA, Halina ŁUKOMSKA
pok.: 123
tel. wew.: 623
tel.: 529-26-23, 628-19-44
fax: (+22)-529-26-21


dr hab. inż. Marek BARTOSIK
Sekretarz Stanu

e-mail: bartosik@mnii.gov.pl

Sekretariat:
Hanna KASSUR
pok.: 111
tel. wew.: 611
tel.: 529-26-11, 621-94-53
fax: 529-26-15


dr Jan Krzysztof FRĄCKOWIAK
Sekretarz KBN, Podsekretarz Stanu

e-mail: jkf@mnii.gov.pl

Sekretariat:
Irena SZYMAŃSKA
pok: 138
tel. wew.: 638
tel.: 529-26-38, 621-75-57Krystyn WEREMOWICZ
Dyrektor Generalny

e-mail: dg@mnii.gov.pl

Sekretariat:
Hanna KURZYŃSKA
e-mail: hkurzyns@mnii.gov.pl
pok.: 128
tel. wew. 630
tel.: 529-26-30, 622-18-83
fax: 529-26-29BACK