ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Zamówienia publiczneo Ogłoszenia o przetargach
o Ustawa - Prawo zamówień publicznych (dokument w formacie PDF)
o Zarządzenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w sprawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji
o Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji
o Załącznik Nr 1 do Regulaminu pracy komisji przetargowej (wniosek o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia poniżej 3. 000 zł) - plik w formacie DOC lub PDF
o Załącznik Nr 2 do Regulaminu pracy komisji przetargowej (wniosek o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia powyżej 3. 000 zł) - plik w formacie DOC lub PDFOstatnia modyfikacja: 24 czerwca 2004 rokuBACK