ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Portal o funduszach Unii Europejskiej


Unia Europejska udostępniła podmiotom z krajów kandydackich, w tym z Polski, szeroki zakres programów grantodawczych. Uniwersytety i inne instytucje z Polski mogą się ubiegać o finansowanie już teraz, zanim nastąpi rozszerzenie Unii.
Aby ułatwić potencjalnym grantobiorcom skorzystanie z funduszy stworzono stronę internetową www.eucenter.org, zawierającą opisy wszystkich dostępnych programów, linki do innych stron oraz dodatkowe informacje, które będą niezbędne do przygotowania prawidłowego wniosku. Skorzystanie z nich ułatwi otrzymanie środków finansowych.
Po zapisaniu się na listę wysyłkową można także regularnie otrzymywać bezpłatne biuletyny, zawierające najnowsze informacje o dostępnych funduszach, najświeższe wiadomości i wydarzenia.
Powyższa inicjatywa jest inicjatywą non-profit. Dodatkowe pytania można kierować na adres: info@eucenter.org
Ostatnia modyfikacja: 6 stycznia 2004 roku.BACK