ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Komunikat Biura Kadr i Odznaczeń
Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dnia 16 stycznia 2004 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł profesora
43 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki:


nauki biologiczne:
dr hab. Henryka  Długońska  - Uniwersytet Łódzki 
dr hab. Bogumiła Ewa Jędrzejewska  - Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk  w Białowieży 
dr hab. Stanisław Czesław  Okrasa  - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie

nauki chemiczne:
dr hab. Barbara Maria  Gawdzik  - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie 
dr hab. Jerzy Edward  Pielaszek -  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk  w Warszawie
dr hab. Barbara Elżbieta  Sieklucka  - Uniwersytet Jagielloński  w Krakowie 
dr hab. Tadeusz  Zakroczymski - Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk  w Warszawie

nauki ekonomiczne:
dr hab. Małgorzata Gableta - Akademia Ekonomiczna  we Wrocławiu 
dr hab. Henryk Kazimierz  Sasinowski - Politechnika Białostocka 
dr hab. Bogdan  Sojkin - Akademia Ekonomiczna  w Poznaniu

nauki farmaceutyczne:
dr hab. Jan  Krzek - Uniwersytet Jagielloński  w Krakowie

nauki fizyczne:
dr hab. Antoni Marek  Szczurek - Instytut Fizyki J±drowej  Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

nauki humanistyczne:
dr hab. Maksymilian  Grzegorz - Akademia Bydgoska 
dr hab. Alina Wanda  Kolańczyk - Uniwersytet Gdański 
dr hab. Henryka  Sędziak - Uniwersytet w Białymstoku 
dr hab. Elżbieta Jadwiga Sękowska - Uniwersytet Warszawski 
dr hab. Kazimierz Bernard Wenta - Uniwersytet Szczeciński

nauki le¶ne:
dr hab. Janusz Michał  Sowa - Akademia Rolnicza  w Krakowie

nauki matematyczne:
dr hab. Wojciech Marian  Kryszewski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika  w Toruniu 
dr hab. Andrzej Edward  Wieczorek - Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk  w Warszawie

nauki medyczne:
dr hab. Wiesław Władysław  Drozdowski - Akademia Medyczna  w Białymstoku 
dr hab. Janusz Marek  Gumprecht - ¦l±ska Akademia Medyczna  w Katowicach 
dr hab. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska - Akademia Medyczna  w Warszawie

nauki o Ziemi:
dr hab. Zygmunt Bernard Babiński - Akademia Bydgoska

nauki prawne:
dr hab. Mirosław Wojciech  Granat - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie

nauki rolnicze:
dr hab. Bożenna Anna  Ja¶kiewicz - Akademia Rolnicza  w Lublinie 
dr hab. Danuta Maria  Kołożyn-Krajewska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  w Warszawie 
dr hab. Urszula Pro¶ba-Białczyk - Akademia Rolnicza  we Wrocławiu

nauki techniczne:
dr hab. Jan  Kazanecki - Akademia Górniczo-Hutnicza  w Krakowie 
dr hab. Edward Wacław Kujawski - Akademia Techniczno-Rolnicza  w Bydgoszczy 
dr hab. Sławomir Neffe - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 
dr hab. Antoni Marian  Neyman - Politechnika Gdańska 
dr hab. Eugeniusz Rosołowski - Politechnika Wrocławska 
dr hab. Ryszard Zajczyk - Politechnika Gdańska

nauki weterynaryjne:
dr hab. Norbert Pospieszny - Akademia Rolnicza  we Wrocławiu 
dr hab. Mieczysław Radkowski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie

sztuki muzyczne:
Ewa  Czermak - Akademia Muzyczna  we Wrocławiu 
Mariusz  Kończal - Akademia Muzyczna  w Bydgoszczy 
Piotr Arkadiusz  Kurzawa - Akademia Muzyczna  w Bydgoszczy 
Piotr Łykowski - Akademia Muzyczna  we Wrocławiu

sztuki plastyczne:
Jan  Herma - Uniwersytet ¦l±ski  w Katowicach 
Lilla  Kulka-Sobkowicz - Akademia Sztuk Pięknych  w Krakowie 
Danuta Maria  M±czak - Akademia Sztuk Pięknych  w PoznaniuOstatnia modyfikacja: 26 stycznia 2004 rokuBACK