ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Informacja cotygodniowa dotycząca prac MNiI28.01, środa
    
godz. 10.00 podsekretarz stanu Wojciech Szewko weźmie udział w warsztatach dla przedstawicieli administracji samorządowej pt. „Pozyskiwanie środków z Narodowego Planu Rozwoju na budowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego na szczeblu lokalnym”.
Lublin, Starostwo Powiatowe


28-29.01, środa-czwartek
Minister nauki, przewodniczący KBN Michał Kleiber będzie przebywał w Kopenhadze, gdzie weźmie udział w konferencji nt. „Rozszerzona Europa – przywództwo w obrębie nowych granic” („The Enlarged Europe – Leadership within new boundaries”).


29-30.01, czwartek-piątek
Podsekretarz stanu Jan Krzysztof Frąckowiak będzie przebywał w Paryżu, gdzie weźmie udział w konferencji ministerialnej OECD („Meeting of OECD Ministers of Science and Technology Paris).

godz. 13.00    podsekretarz stanu Wojciech Szewko weźmie udział w Konwencie Marszałków, podczas którego zaprezentuje planowane obszary współpracy Ministerstwa Nauki i Informatyzacji z Samorządami Województw.
Zielona Góra, Hotel Qubus
Ostatnia modyfikacja: 26 stycznia 2004 rokuBACK