ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53


Informacja cotygodniowa dotycząca prac MNiI


16.02, poniedziałek
Minister nauki, przewodniczący KBN Michał Kleiber będzie przebywał w Dublinie, gdzie weźmie udział w sympozjum organizowanym przez Komisję Europejską pt. „Europe’s Search for Excellence in Basic Research ”.

17.02, wtorek
godz. 16.00
Minister nauki, przewodniczący KBN Michał Kleiber weźmie udział w spotkaniu przedstawicieli środowisk naukowych i edukacyjnych z Prezydentem RP.
(Jabłonna, Dom Zjazdów i Konferencji PAN)

19.02, czwartek
godz. 10.30
odbędzie się posiedzenie Komitetu Badań Naukowych
(Siedziba ministerstwa, s.117)


Ostatnia modyfikacja: 16 lutego 2004 rokuBACK