ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Ogólnoświatowe forum dyskusyjne pod hasłem „Zdrowie Narodów”
Paryż 12 - 13 maja 2004.
W dniach 12 – 13 maja 2004 r. odbędzie się w Centrum Konferencji Międzynarodowych w Paryżu światowe Forum OECD 2004 pod hasłem „Health of Nations” (Zdrowie Narodów). Forum OECD stanowi okazję do dyskusji i wymiany poglądów przedstawicieli biznesu, związków zawodowych i społeczeństw obywatelskich z ministrami rządów krajów członkowskich OECD i przywódcami międzynarodowych organizacji. Problematyka tegorocznego Forum, zgodnie z jego hasłem przewodnim, koncentrować się będzie na czterech zasadniczych kwestiach:
Szczegóły dotyczące zarówno tematyki Forum, jak i kwestii organizacyjno-proceduralnych związanych z uczestnictwem w Forum można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.oecd.org/forum2004

Ostatnia modyfikacja: 1 marca 2004 r.BACK