ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Komunikat Biura Kadr i Odznaczeń
Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dnia 5 marca 2004 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł profesora
52 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki:


nauki biologiczne:
dr hab. Włodzimierz  Doroszkiewicz - Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Hanna Elżbieta Jańska - Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Wiesław Roman Wątorek - Uniwersytet Wrocławski

nauki chemiczne:
dr hab. Wincenty Antoni  Skupiński - Politechnika Warszawska
dr hab. Sławomir  Szymański - Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk  w Warszawie

nauki ekonomiczne:
dr hab. Ludosław Kazimierz Drelichowski - Akademia Techniczno-Rolnicza  w Bydgoszczy
dr hab. Zdzisław  Kordel - Uniwersytet Gdański

nauki fizyczne:

dr hab. Andrzej Burian - Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Leon Zygmunt Murawski - Politechnika Gdańska
dr hab. Małgorzata Maria Śliwińska-Bartkowiak - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

nauki humanistyczne:
dr hab. Henryk  Chudak - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Teresa Maria Eminowicz-Jaśkowska - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Lesław  Koćwin - Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. Jerzy Marian Kopania - Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Kazimierz Kozłowski - Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Izabella Dorota  Łabędzka - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Adam Tadeusz Łukaszewicz - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Edward Rymar - Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Krystyna  Turek - Uniwersytet Śląski w Katowicach - Filia  w Cieszynie
dr hab. Andrzej Marek Wyrwa - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

nauki leśne:
dr hab. Stanisław   Brożek - Akademia Rolnicza w Krakowie

nauki matematyczne:
dr hab. Stanisław Lewanowicz - Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Andrzej  Nowak - Uniwersytet Zielonogórski

nauki medyczne:
dr hab. Elżbieta  Chyczewska - Akademia Medyczna w Białymstoku
dr hab. Jadwiga   Daniluk - Akademia Medyczna w Lublinie
dr hab. Wiesław Tomasz Dura - Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie
dr hab. Józef Wieńczysław Kobos - Uniwersytet Medyczny  w Łodzi
dr hab. Leszek Tadeusz Kubik - Wojskowy Instytut Medyczny  w Warszawie
dr hab. Piotr Krzysztof  Kułakowski - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
dr hab. Paweł Jan Nyckowski - Akademia Medyczna w Warszawie

nauki o Ziemi:
dr hab. Jerzy Bolałek - Uniwersytet Gdański
dr hab. Pavel  Bosák - Instytut Geologii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze
dr hab. Józef Piotr  Girjatowicz - Uniwersytet Szczeciński

nauki rolnicze:
dr hab. Tadeusz  Banaszkiewicz - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Małgorzata  Bzowska-Bakalarz - Akademia Rolnicza w Lublinie
dr hab. Mieczysław  Hajnos - Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk  w Lublinie
dr hab. Grzegorz  Józefaciuk - Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk  w Lublinie
dr hab. Leszek   Kordas - Akademia Rolnicza we Wrocławiu
dr hab. Andrzej Wincenty Mieczysław Łyczyński - Akademia Rolnicza w Poznaniu
dr hab. Zbigniew  Przybecki - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Danuta   Strusińska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Krystyna Janina Szwed-Urbaś - Akademia Rolnicza w Lublinie

nauki techniczne:
dr hab. Grzegorz  Gasiak - Politechnika Opolska
dr hab. Jerzy  Jakubiec - Politechnika Śląska w Gliwicach
dr hab. Wojciech Kapturkiewicz - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr hab. Michał Malinowski - Politechnika Warszawska
dr hab. Jerzy Siuzdak - Politechnika Warszawska
dr hab. Tadeusz Konrad Szelangiewicz - Politechnika Szczecińska
dr hab. Marek Radzosław Wiśniewski - Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu

nauki teologiczne:
ks. dr hab. Stanisław Jan Rabiej - Uniwersytet Opolski

nauki weterynaryjne:
dr hab. Romuald  Zabielski - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

sztuki plastyczne:
Wojciech Jan Bruszewski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuOstatnia modyfikacja: 12 marca 2004 rokuBACK