ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Informacja cotygodniowa dotycząca prac MNiI17.03, środa
godz. 11.00 Odbędzie się I Posiedzeniu Komitetu Sterującego ds. Pilotażowego Projektu Foresight w dziedzinie „Zdrowie i Życie”. W posiedzeniu wezmą udział minister nauki, przewodniczący KBN Michał Kleiber oraz podsekretarz stanu Ewa Okoń-Horodyńska.
(Siedziba ministerstwa)

godz. 12.30 Odbędzie się uroczystość podpisania porozumienia między minister nauki, ministrem edukacji narodowej i sportu oraz prezydentem Warszawy w sprawie budowy w Warszawie Eksploratorium.
(Urząd Miasta, pl. Bankowy 4)


18.03, czwartek
godz. 10.30 odbędzie się posiedzenie Komitetu Badań Naukowych
(Siedziba ministerstwa)


Ostatnia modyfikacja: 12 marca 2004 rokuBACK