ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Komunikat Biura Kadr i Odznaczeń
Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 16 marca 2004 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł profesora
44 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki:


nauki biologiczne:
dr hab. Jarosław Aleksander Marszałek - Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku

nauki chemiczne:
dr hab. Leszek Adam Czepirski - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr hab. Karol Jackowski - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Marianna Janina Kańska - Uniwersytet Warszawski

nauki ekonomiczne:
dr hab. Małgorzata Maria Czerska - Uniwersytet Gdański
dr hab. Jan Hybel - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Walenty Poczta - Akademia Rolnicza w Poznaniu
dr hab. Jacek Szlachta - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

nauki fizyczne:
dr hab. Wojciech Franciszek Kuczyński - Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
dr hab. George Melikidze - Uniwersytet Zielonogórski

nauki humanistyczne:
dr hab. Tomasz Kazimierz Falęcki - Akademia Pedagogiczna  w Krakowie
dr hab. Władysław Figarski - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Hanna Małgorzata Gosk - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Aleksander Mariusz Ochocki - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Adam Michał Płocki - Akademia Pedagogiczna w Krakowie
dr hab. Andrzej Romanowski - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Andrzej Zbigniew Zalewski - Uniwersytet Łódzki
dr hab. Jan Żebrowski - Uniwersytet Gdański

nauki medyczne:
dr hab. Leszek Marian Bablok - Akademia Medyczna w Warszawie
dr hab. Anna Bodzenta-Łukaszyk - Akademia Medyczna w Białymstoku
dr hab. Ryszard Gellert - Akademia Medyczna w Warszawie
dr hab. Piotr Stanisław Lass - Akademia Medyczna w Gdańsku
dr hab. Małgorzata Rzewuska - Instytut Psychiatrii i Neurologii  w Warszawie

nauki o Ziemi:
dr hab. Mariusz Orion Jędrysek - Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Sławomir Rafał Żurek - Akademia ¦więtokrzyska  w Kielcach

nauki rolnicze:
dr hab. Tadeusz  Mi¶kiewicz - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
dr hab. Czesław Zdzisław Nowak - Akademia Rolnicza w Krakowie
dr hab. Anna Maria Sawa - Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy

nauki techniczne:
dr hab. Teodor Breczko - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Lidia Burzyńska - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr hab. Janusz Władysław Kwa¶niewski - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr hab. Eugeniusz Mokrzycki - Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi± Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
dr hab. Aleksander Muc - Politechnika Krakowska
dr hab. Elżbieta Nachlik - Politechnika Krakowska
dr hab. Roman Jan Petrus - Politechnika Rzeszowska
dr hab. Andrzej Stateczny - Akademia Morska  w Szczecinie
dr hab. Aleksander Streubel - Politechnika Wrocławska
dr hab. Alojzy Szymański - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Andrzej Roman Teodorczyk - Politechnika Warszawska
dr hab. Eugeniusz Toczyłowski - Politechnika Warszawska
dr hab. Edwin Stanisław Tytyk - Politechnika Poznańska

sztuki muzyczne:
Krzysztof Andrzej Podejko - Akademia Muzyczna w Warszawie
Anna Wódka-Janikowska - Akademia Muzyczna w Łodzi

sztuki plastyczne:
Eugeniusz Andrzej Józefowski - Uniwersytet ZielonogórskiOstatnia modyfikacja: 16 marca 2004 rokuBACK