ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

XI Giełda wynalazków 2003

Ponad 50 polskich wynalazków wyróżnionych na międzynarodowych wystawach wynalazczości i innowacji zaprezentowano w warszawskim Muzeum Techniki NOT.

W poniedziałek otwarto tam XI Giełdę Polskich Wynalazków Wyróżnionych na Światowych Wystawach w 2003 roku.

Jak podkreślają organizatorzy, celem wystawy jest zaprezentowanie dorobku polskich wynalazców, zweryfikowanego w rywalizacji międzynarodowej oraz promocja tych wynalazków.
Pokazywane wynalazki nagrodzono na wystawach w Brukseli, Norymberdze, Genewie, Moskwie, Gdańsku i Paryżu.

Zaprezentowano m.in. przenośny zestaw laserowy do zdalnej detekcji (wykrywania) i pomiaru uchodzeń metanu, elektroniczną blokadę rowerową chroniącą przed kradzieżą, silnik magnetyczny dwuwirnikowy, obrotowy stół spawalniczy, monitor zaolejenia wody, wytłaczarkę do tworzyw polimerowych, multimedialne systemy do badania słuchu, mowy i wzroku oraz system do monitorowania płodu w oparciu o elektrokardiografię nieinwazyjną. Większość wynalazków powstała w wyniku prac zespołowych. Nie zabrakło jednak również indywidualnych twórców.
Jest wśród nich Kazimierz Gawron, który stworzył wózek inwalidzki o zmiennej geometrii przeznaczony dla osób z dysfunkcją kończyn dolnych.

Jak powiedział PAP uczestniczący w otwarciu wystawy prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Włodzimierz Kółeczko, "patrząc na kondycję polskiej wynalazczości pod kątem wystawianych wynalazków, uzyskiwanych medali i wyróżnień, można powiedzieć, że jest wspaniała."

Wśród uczelni i instytutów, które zgłaszają najczęściej swoje wynalazki na wystawy międzynarodowe i zdobywają medale, są m.in. Politechnika Łódzka, Wojskowa Akademia Techniczna, Politechnika Gdańska, Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej z Kędzierzyna-Koźla i Instytut Technologii Eksploatacji z Radomia.

Podczas otwarcia wystawy sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji Marek Bartosik wręczył puchary i dyplomy ministra nauki dla przedstawicieli twórców wynalazków nagrodzonych na wystawach złotymi medalami i dyplomy dla laureatów srebrnych medali.


Laureaci pucharów i dyplomów ministra nauki

Laureaci dyplomów ministra nauki


Laureaci dyplomów ministra nauki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości i sukcesy odniesione na międzynarodowych wystawach wynalazków w 2003 r.


Laureaci dyplomów ministra nauki za szczególny wkład w popularyzację polskiej wynalazczości za granicą
Puchary oraz dyplomy ministra nauki otrzymali:


 • Zespół z Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w składzie:
prof. dr hab. inż. Henryk Fiedorowicz
dr inż. Andrzej Bartnik
dr inż. Roman Jarocki
dr inż. Jerzy Kostecki
mgr inż. Rafał Rakowski
mgr inż. Janusz Mikołajczyk
mgr inż. Anna Szczurek
dr inż. Mirosław Szczurek
za opracowanie projektu: Laserowo-plazmowe źródło promieniowania z impulsową tarczą gazową na potrzeby litografii EUV


 • Zespół z Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w składzie:
dr inż. Krzysztof Kopczyński
prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk
dr inż. Mirosław Kwaśny
Jerzy Sarnocki
za opracowanie projektu: Mikrolasery IR i VIS


 • Zespół pod kierownictwem pana prof. dr hab. Zdzisława Jankiewicza z Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej
za opracowanie projektu: Lasery włóknowe wysokiej mocy


 • Zespół pod przewodnictwem prof. dr hab Alfredy Graczyk oraz mgr Mariusza Czuby z Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej
za opracowanie projektu: Diaminokwasowe pochodne protopofiryny stosowane jako fotouczulacze w fotodynamicznej metodzie diagnostyki i terapii nowotworów


 • Zespół z Politechniki Łódzkiej w składzie:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Gniotek
mgr inż. Jacek Leśnikowski
za opracowanie projektu: Różnicowa metoda pomiaru porowatości zastosowana w przyrządzie Tilmet 50 Porozymetr


 • Zespół z Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w składzie:
dr inż. Regina Jeziórska
Teresa Jaczewska
Jacek Dzierżawski
mgr inż. Maria Zielonka
za opracowanie projektu: Nowe przyjazne dla środowiska kompozyty drewnopodobne z odpadów folii poliolefinowych


 • Zespół z Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego w składzie:
prof. dr hab. inż. Andrzej Czerwiński
mgr inż. Zbigniew Rogulski
za opracowanie projektu: Nowa generacja ogniw cynkowo-manganowych


 • Zespół z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN oraz Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego w składzie:
prof. dr hab. Andrzej. Lipkowski
dr Barbara Kwiatkowska-Patzer
dr Bożena Baranowska
dr Ewa Marczak
za opracowanie projektu: Hydrolizaty białkowe w zastosowaniu do leczenia stwardnienia rozsianego


 • Zespół z Samodzielnej Katedry Chemii i Technologii Tworzyw Sztucznych Politechniki Krakowskiej w składzie:
prof. dr hab. inż. Jan Pielichowski
dr inż. Jerzy Polaczek
mgr inż. Piotr Przybek
za opracowanie projektu: Sposób przerobu zużytych butelek z PET do produktów ekologicznych


 • Zespół pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego z Katedry Systemów Multimedialnych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
za opracowanie projektu: Cyfrowy korektor mowy DSA 3


 • Zespół z Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej w składzie:
dr hab. inż. Roman Wasielewski
dr inż. Kazimierz Orłowski
za opracowanie projektu: Pilarki ramowe wielopiłowe


 • Zespół z Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki Politechniki Warszawskiej w składzie:
dr inż. Robert Sitnik,
prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska
za opracowanie projektu: System 3DMADMAC


 • Zespół z Centrum Techniki Okrętowej w składzie:
Sylwester Świderski
mgr inż. Janusz Szeleźniak
mgr inż. Krzysztof Teleżyński
za opracowanie projektu: Monitor zaolejenia wody


 • Pan mgr inż. Władysław Polechoński z Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk Oddział w Zabrzu
za opracowanie projektu: Filtry elektromagnetyczne do wychwytywania magnetycznych produktów korozji z wody i aktywacji wody w przemysłowych obiegach wodno-parowych i wodnych


 • Zespół z Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej oraz Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w składzie:
prof. dr inż. Leopold Jeziorski
dr hab. inż. Józef Jasiński
prof. dr hab. inż. Aleksander Nakonieczny
dr inż. Jerzy Szymanek
dr inż. Maciej Drabik
dr inż. Tomasz Babul
mgr inż. Ryszard Róg
dr inż. Tadeusz Frączek
mgr inż. Stanisław Kownacki
mgr inż. Stanisław Mikuła
mgr inż. Marek Tatar
mgr inż. Roman Torbus
inż. Paweł Chrzęstek
inż. Zdzisław Obuchowicz
Dariusz Orzechowski
za opracowanie projektu: Komputerowy system sterowania i wizualizacji procesami fluidalno-atmosferowej obróbki dyfuzyjnej


 • Zespół z Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach oraz ELSTAL-Łabędy Sp. z o.o. w Gliwicach w składzie:
dr inż. Lech Bulkowski
mgr inż. Maria Zięba-Glińska
doc. dr inż. Józef Czernecki
mgr inż. Kazimierz Ochab
za opracowanie projektu: Proekologiczny i ekonomiczny układ do recyklingu pyłów stalowniczych i spieniania żużla


 • Zespół z Katedry Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego w składzie:
prof. Anna Podhajska
dr Diana Wojtkowiak
mgr Jolanta Grzenkowicz-Wydra
mgr Joanna Nakonieczna
za opracowanie projektu: Preparaty biotechnologiczne dla potrzeb diagnostyki molekularnej


 • Zespół z Zakładu Huta Katowice Polskich Hut Stali S.A. w Dąbrowie Górniczej w składzie:
mgr inż. Ryszard Skowronek
mgr inż. Maciej Kowalewski
mgr inż. Czesław Matysik
mgr inż. Konrad Kuc
mgr inż. Marek Pawlik
za opracowanie projektu: Piec zapłonowy zwłaszcza dla taśm spiekalniczych


 • Zespół z firmy MED. & LIFE Polska Sp. z o. o. w Komorowie w składzie:
prof. dr hab. Feliks Jaroszyk
prof. dr hab. n. med. Janusz Paluszak
prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń
prof. dr hab. Wiesław Stręk
mgr inż. Waldemar Deka
prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk
dr inż. Janusz Borczyński
mgr inż. Jerzy Chudorliński
mgr inż. Andrzej Gietka
mgr inż. Michał Grądzki
mgr inż.. Andrzej Jaworski
mgr inż. Wioletta Karolska
mgr inż. Leszek Książek
dr inż. Mirosław Kwaśny
za: propagowanie polskiej wynalazczości za granicą


 • Zespół z firmy NOVATECH Sp. z o. o. w Krakowie w składzie:
Benjamin Kurdziej
Łukasz Figiel
Andy Meldrum
za opracowanie projektu: Elektroniczna wizytówka - nowoczesny dokument tożsamości


 • Zespół z Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego INWEX R.S. w Kielcach w składzie:
mgr Stanisław Szczepaniak
mgr Elwira Szczepaniak
mgr Dominika Szczepaniak
mgr Remigiusz Szczepaniak
mgr Monika Szczepaniak
mgr Henryk Bracki
Stanisław Kal
Zygmunt Dobrowolski
za opracowanie projektu: Ekologiczny wielofunkcyjny dodatek do olejów napędowych


 • Zespół pod kierownictwem pani dr inż. Ewy Kowalskiej z Biura Usług i Handlu SPWiR “POLWIR” Sp. z o.o. z Częstochowy
za opracowanie projektu: Masy posadzkowe WIRMAS


 • Pan Kazimierz Gawron z Przedsiębiorstwa Produkcyjno–Handlowego “PERFECT” w Gdyni
za opracowanie projektu: Wózek inwalidzki o zmiennej geometrii


 • Pan Włodzimierz Filipiak z Lublina
za opracowanie projektu: Silnik magnetyczny dwuwirnikowy


 • Pan Daniel Łukawski z Tarnobrzega
za opracowanie projektu: Obrotowy stół spawalniczy


 • Zespół z Instytutu Technicznych Wyrobów Włókienniczych MORATEX w Łodzi w składzie:
prof. dr inż. Witold Łuczyński
doc. dr inż. Elżbieta Witczak
mgr inż. Grażyna Grabowska
dr inż. Grażyna Redlich
dr inż. Jadwiga Polak
za opracowanie projektu: Włókiennicza ochrona przeciwwybuchowa


 • Zespół z Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu w składzie:
mgr inż. Adam Matonia
mgr inż. Tomasz Kupka
dr Janusz Jeżewski
dr Adam Gacek
dr Janusz Wróbel
dr Krzysztof Horoba
prof. dr hab. Kazimierz Kamiński
prof. dr hab. Grzegorz Bręborowicz
dr hab. Jerzy Sikora
za opracowanie projektu: KOMPOREL – system do monitorowania płodu w oparciu o nieinwazyjną elektrokardiografię


 • Zespół z Instytutu Włókien Naturalnych w Poznaniu w składzie:
prof. dr Ryszard Kozłowski
dr inż. Jerzy Mańkowski
mgr inż. Andrzej Kubacki
za opracowanie projektu: Wysokoefektywna technologia produkcji włókna konopnego, lnianego oraz lnu oleistego, jako alternatywnego surowca do ekologicznego wytwarzania masy celulozowo-papierniczej oraz materiałów kompozytowych


 • Zespół z Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach oraz „TWO-MET” w Zgierzu w składzie:
dr Krystian Skubacz
doc. dr hab. inż. Jan Skowronek
mgr inż. Janusz Olszak
za opracowanie projektu: Miernik stężenia promieniotwórczych aerozoli i zapylenia


 • Zespół z Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej w składzie:
prof. Piotr Dudziński
Jozef Adamowicz
Marek Stankiewicz
Marcin Zawada
za opracowanie projektu: Nowa generacja wielozadaniowych poduszkowców z napędem hybrydowym


 • Instytut Automatyki Systemów Energetycznych we Wrocławiu
za opracowanie projektu: Sposób regulacji mocy czynnej cieplnego bloku energetycznego z ograniczoną emisją tlenków azotu (NOx)


 • Zespół z Glob Polska Organizacja Odzysku S.A. w Warszawie w składzie:
dr inż. Krzysztof Biernat
prof. dr hab. inż. Adam Łuksa
inż. Roman Okniński
mgr inż. Leszek Świeża
za opracowanie projektu: Technologia i sposób wytwarzania paliw, na bazie odpadowych węglowodorów i ich mieszanin oraz tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, przeznaczonych do urządzeń grzewczych


 • Zespół z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu w składzie:
dr inż. Artur Bednarkiewicz
dr hab.inż. Przemysław Dereń
prof. dr hab. Halina Podbielska
prof. dr hab. Wiesław Stręk
za opracowanie projektu: Terapia i diagnostyka fotodynamiczna zmian nowotworowych i nienowotworowych z wykorzystaniem pochodnych chlorofilu i lasera półprzewodnikowego


 • Zespół z Katedry Transportu Linowego Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w składzie:
prof. dr hab. inż. Józef Hansel
dr inż. Marian Wójcik
dr inż. Tomasz Rokita
za opracowanie projektu: Ruchome belki odbojowe do awaryjnego hamowania górniczych wyciągów szybowych


 • Zespół pod kierownictwem pana mgr inż. Włodzimierza Mysłowskiego z firmy MARBET WIL Sp. z o.o. w Bielsko-Białej
za opracowanie projektu: MARWIL® - Technologia nakładania powłok ochronnych na powierzchnie betonowe i żelbetowe


 • Zespół z Instytutu Inżynierii Materiałów Włókienniczych, Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej oraz Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu w składzie:
mgr inż. Grażyna Malinowska
prof. dr hab. Stefan Brzeziński
mgr inż. Marian Ornat
mgr inż. Danuta Marcinkowska
dr hab. inż. Krzysztof Maruszewski
prof. dr hab. Wiesław Stręk
dr Marek Jasiorski
za opracowanie projektu: Materiały nanokompozytowe w aktywnych tekstyliach – Antyalergiczne i antybakteryjne pokrowce pościeli


 • Zespół z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu w składzie:
dr inż. Zygmunt Kajdasz
dr inż. Piotr Buchwald
mgr inż. Witold Salandyk
mgr Jarosław Michalski
inż. Krystian Wanat
Adam Szadurski
za opracowanie projektu: System Telekomunikacyjny „Szlak”


 • Zespół z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie w składzie:
prof. dr hab Henryk Skarżyński
prof. dr hab Andrzej Czyżewski
Bożena Kostek
za opracowanie projektu: Multimedialne systemy do badania słuchu, mowy i wzroku


 • Pan Krzysztof Kiżuk z Europejskiej Kliniki Rehabilitacji – Victoria
za opracowanie projektu: Komora niskotemperaturowa typ kn-1 do krioterapii ogólnoustrojowej (od –110 do –160°C)Dyplomy ministra nauki otrzymali:

 • Zespół z Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w składzie:
dr inż. Mirosław Kwaśny
prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk
mgr inż. Andrzej Gawlikowski
dr inż. Krzysztof Kopczyński
dr inż. Marek Zygmunt
mgr inż. Andrzej Młodzianko
mgr inż. Andrzej Gietka
za opracowanie projektu: Przenośny czujnik metanu


 • Zespół z Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w składzie:
prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk
dr inż. Mirosław Maziejuk
dr inż. Mirosław Kwaśny
dr inż. Krzysztof Kopczyński
dr inż. Grzegorz Mielczarek
mgr inż. Andrzej Gietka
za opracowanie projektu: Elektro-optyczne zintegrowane układy do ciągłego monitorowania zanieczyszczenia powietrza


 • Zespół z Politechniki Łódzkiej w składzie:
mgr inż. Adam Rylski
Bartosz Hikisz
za opracowanie projektu: Uzębiona pasowa przekładnia różnicowa


 • Zespół z Politechniki Łódzkiej w składzie:
prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski
prof. dr hab. inż. Andrzej Bytnar
mgr inż. Mariusz Orlikowski
mgr inż. Zbigniew Kulesza
mgr inż. Piotr Pietrzak
mgr inż. Maciej Piotrowicz
mgr inż. Piotr Józef Podsiadły
mgr inż. Krzysztof Szaniawski
mgr inż. Wojciech Tylman
mgr inż. Sławomir Wróblewski
za opracowanie projektu: System akwizycji danych dla diagnostyki wibracyjnej dużych maszyn wirnikowych


 • Pan prof. dr hab. inż. Zbigniew Pawelski z Politechniki Łódzkiej
za opracowanie projektu: System rekuperacji energii, zwłaszcza w autobusie miejskim


 • Zespół z Instytutu Chemii Przemysłowej oraz Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w składzie:
mgr inż. Tadeusz Porębski
dr inż. Włodzimierz Ratajczak
mgr inż. Sławomir Tomzik
mgr inż. Wojciech Kokosiński
mgr inż. Stanisław Sieradzki
mgr inż. Ryszard Moderacki
mgr inż., Grzegorz Marton
mgr inż. Paweł Krysztofik
mgr inż. Karol Sęp
mgr inż. Marzena Talma-Piwowar
za opracowanie projektu: Proces odzysku glikolu etylenowego ze ścieków z wytwórni tlenku etylenu i glikolu


 • Zespół z Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego w składzie:
doc. dr inż. Zbigniew Wielgosz
Igor K. Grigor’yats
Galina Trikhanova z Moscov State Industrial University
za opracowanie projektu: Membranowa pompa do dozowania nawozów pod korzenie roślin


 • Zespół z Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu w składzie:
inż. Ryszard Szulc
dr Stanisław Kudła
dr inż. Maria Uhniat
mgr inż. Waldemar Lipiński
inż. Tadeusz Duda
mgr inż. Laurencja Bonar
za opracowanie projektu: Kompozyt uniepalniający kształtki poliolefinowe i sposób wytwarzania uniepalnionych kształtek poliolefinowych


 • Zespół z Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w składzie:
dr Lech Iwański
prof. dr hab. inż. Andrzej Gawdzik
mgr inż. Andrzej Brzezicki
mgr inż. Damian Kiełkiewicz
dr inż. Janusz Dula
Bogusław Szwarc
Grażyna Kruk
mgr inż. Renata Fiszer
mgr inż. Tadeusz Jakubas
mgr inż. Jan Kłoczko
mgr inż. Kazimierz Marchut
mgr inż. Roman Wolski
mgr Adam Ryzner
mgr inż. Paweł Łubkowski
mgr inż. Janusz Bąk
mgr inż. Lucyna Grochmalicka-Kopeć
za opracowanie projektu: Sposób wytwarzania płynnych żywic epoksydowych


 • Zespół z Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach w składzie:
mgr inż. Wojciech Oborski
mgr inż. Marian Piątek
za opracowanie projektu: Nagrzewnica indukcyjna z tranzystorowym przemiennikiem częstotliwości


 • Zespół z Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu w składzie:
dr inż. Jolanta Drabik
dr inż. Ewa Pawelec
za opracowanie projektu: Nietoksyczny biodegradowalny wysokotemperaturowy smar plastyczny AKSIL


 • Zespół z Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu w składzie:
prof. dr hab. inż. Józef Szala
dr inż. Dariusz Boroński
dr inż. Tomasz Giesko
dr inż. Andrzej Zbrowski
mgr inż. Jarosław Wasiak
za opracowanie projektu: Zautomatyzowany system monitorowania procesu propagacji pękania SMP


 • Pan prof. dr hab. inż. Janusz Sikora z Katedry Procesów Polimerowych Politechniki Lubelskiej
za opracowanie projektu: Wytłaczarka do tworzyw polimerowych


 • Zespół z Katedry Inżynierii Materiałowej Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej w składzie:
dr inż. Waldemar Serbiński
prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński
dr hab. inż. Andrzej Dziadoń z Politechniki Świętokrzyskiej
prof. dr hab. inż. Tadeusz Wierzchoń z Politechniki Warszawskiej
za opracowanie projektu: Sposób laserowego przetapiania powierzchni stopów, zwłaszcza aluminium


 • Zespół z Instytutu Tele- i Radiotechnicznego w Warszawie w składzie:
dr Grażyna Kozioł
inż. Stanisława Małczyńska-Paź
mgr inż. Mirosław Bartkiewicz
dr inż. Krystyna Bukat
dr inż. Stefan Romanowski
mgr inż. Edward Ramotowski
dr inż. Lajmute Kowalczyk
Irena Maliszewska
mgr Barbara Pieńkowska
za opracowanie projektu: Technologia wielowarstwowych wysokoprecyzyjnych płytek drukowanych


 • Zespół ze Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej w składzie:
dr inż. Maciej Paczuski
mgr inż. Tadeusz Stokłosa
mgr inż.Tadeusz Żmijewski
mgr inż. Marianna Dobkowska
mgr inż. Maria Mioduska
mgr inż.Jerzy Ziembucki
mgr inż. Krystyna Gozdanek
mgr inż. Ryszard Puławski
mgr inż. Jadwiga Zgrzelska
za opracowanie projektu: Dodatek stabilizujący wodę, zwłaszcza w benzynach


 • Zespół z Zakładu Technologii Fermentacji Instytutu Biotechnologii Przemysłu Spożywczego w Warszawie w składzie:
dr inż. Krystyna Stecka
prof. dr hab. Roman A. Grzybowski
dr inż. Janusz Milewski
dr inż. Krystyna Zielińska
dr inż. Katarzyna Piasecka-Jóźwiak
mgr inż. Elżbieta Badocha
mgr inż. Antoni Miecznikowski
mgr inż. Alina Suterska
za opracowanie projektu: Preparaty nowej generacji dla przemysłu spożywczego i rolnictwa


 • Zespół z Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu w składzie:
Paweł Gibiński
Aleksander Sobotnicki
Marek Czerw
Janusz Żmuda
Leszek Drewniok
Grzgorz Badura
Bartłomiej Jarocki
Grzegorz Zegarowski
Marcin Płaczek
Aleksander Owczarek
za opracowanie projektu: Elektrokardiograf modularny analizujący TYP CARDIS 210


 • Zespół z Instytutu Odlewnictwa w Krakowie w składzie:
prof. dr hab. inż. Jerzy Sobczak
dr inż. Andrzej Wojciechowski
mgr inż. Adam Nowak
za opracowanie projektu: Nowoczesne aluminiowe tarcze hamulcowe zbrojone cząsteczkami węglika krzemu o istotnie wydłużonym okresie użytkowania


 • Zespół pod przewodnictwem dr inż. Danuty Kijeńskiej oraz prof. dr hab. inż. Zbigniewa Brzozowskiego z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
za opracowanie projektu: Ekologiczna sztywna pianka poliuretanowa o zmniejszonej palności


 • Zespół z Biura Projektów Koksoprojekt Spółka z o.o. w Zabrzu w składzie:
mgr inż. Beata Pieniążek
mgr inż. Ryszard Zajdel
mgr inż. Henryk Zembala
mgr inż. Stefan Tomal
za opracowanie projektu: Sposób regeneracji wód procesowych z amoniakalnej metody odsiarczania gazu koksowniczego


 • Zespół z Zakładu Magnezytowego ROPCZYCE S.A. w składzie:
mgr inż. Marian Darłak,
mgr inż. Zbigniew Czapka
za opracowanie projektu: Wyroby ogniotrwałe do strefy dysz konwertorów miedziowych


 • Zespół z Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego INWEX R.S. w Kielcach w składzie:
mgr Remigiusz Szczepaniak
mgr Dominika Szczepaniak
mgr Elwira Szczepaniak
mgr Monika Szczepaniak
mgr Stanisław Szczepaniak
mgr Henryk Bracki
za opracowanie projektu: Nietoksyczna kąpiel do pasywacji cynku i jego stopów o dużej odporności na korozję


 • Zespół Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A
za opracowanie projektu: Płyn do chłodnic samochodowych


 • Zespół z Instytutu Technicznych Wyrobów Włókienniczych MORATEX w Łodzi w składzie:
doc. dr inż. Elżbieta Witczak
dr inż. Grażyna Redlich
mgr inż. Krystyna Fortuniak
mgr inż. Grażyna Grabowska
Jadwiga Wałęza
za opracowanie projektu: Kamizelka dyspozycyjna


 • Zespół z Instytutu Chemii Nieorganicznej w Gliwicach w składzie:
dr inż. Barbara Cichy
mgr inż. Dorota Łuczkowska
za opracowanie projektu: Sposób wytwarzania skondensowanych fosforanów melaminy


 • Zespół z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie w składzie:
mgr inż. Agnieszka Andrzejewska
dr Agnieszka Kurczewska
za opracowanie projektu: Nowy ubiór chroniący przed promieniowaniem mikrofalowym


 • Zespół z "Poltegor - Instytut" Instytut Górnictwa Odkrywkowego z Wrocławia w składzie:
dr inż. Adam Grzelak
mgr inż. Ryszard Krawiec z Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.
inż. Edward Such
za opracowanie projektu: Sposób i układ czyszczenia wody gruntowej z substancji węglowodorowych


 • Zespół z Ośrodka Badawczo Rozwojowego Izotopów Polatom w składzie:
doc. Czesław Deptuła
mgr Alina Markiewicz
mgr inż. Wawrzyniec Polak
za opracowanie projektu: Sposób wydzielania i oczyszczania beznośnikowego itru-90 z roztworu strontu-90 metodą chromatografii ekstrakcyjnej


 • Zespół z Instytutu Systemów Sterowania z Chorzowa w składzie:
inż. Zbigniew Sokołowski
mgr inż. Zbigniew Ludwig
za opracowanie projektu: Laserowy stymulator optokinetyczny


 • Zespół z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN w składzie:
dr hab. Przemysław Dereń
mgr inż. Dariusz Hreniak
prof. dr hab. Wiesław Stręk
za opracowanie projektu: Nanometryczne Luminofory dla Optycznie Aktywnych Materiałów


 • Zespół z Katedry Transportu Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Spółdzielni Pracy Chemiczno-Wytwórczej SPOIWO w składzie:
prof. dr hab. inż. Józef Hansel
mgr inż. Zbigniew Maj
inż. Mieczysław Blecharz
za opracowanie projektu: Wykładziny modar®


 • Zespół z Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Gospodarki Energetycznej w Katowicach w składzie:
mgr inż. Franciszek Waśniowski
mgr inż. Leszek Goniacz
dr inż. Romuald Chruściel
za opracowanie projektu: Ekologiczna utylizacja zużytych opon z odzyskiem ich potencjału energetycznego


 • Centrum Badawczo-Analityczne Racer Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach
za opracowanie projektu: Podstawowy zestaw smarów dla właściwej pracy pojazdów. Wersja ekologiczna i tradycyjna


 • Pan prof. dr hab. Stanisław Bednarski z Firmy HALLER S.A. w Katowicach
za opracowanie projektu: Przydomowe oczyszczalnie ścieków z cyrkulacją czynnego osadu


 • Zespół z Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu w składzie:
mgr inż. Jerzy Gałecka
dr inż. Adam Gacek
mgr inż. Janusz Żmudziński
mgr inż. Bartłomiej Jarecki
mgr inż. Daniel Feige
za opracowanie projektu: System pomiarowy przeznaczony dla urządzenia stymulujących, umiarawiających i resynchronizujących pracę serca, stosowany w ośrodkach elektroterapii kardiologicznej


 • Zespół z Glob Polskiej Organizacji Odzysku S.A. w Warszawie w składzie:
dr inż. Krzysztof Biernat
prof. dr hab. inż. Adam Łuksa
inż. Roman Okniński
mgr inż. Leszek Świeżak
za opracowanie projektu: Technologia i sposób wytwarzania paliw, na bazie odpadowych węglowodorów i ich mieszanin oraz tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, przeznaczonych do urządzeń grzewczych


Dyplomy ministra nauki
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości
i sukcesy odniesione na międzynarodowych wystawach wynalazków w 2003 r. otrzymali:


 • Huta Częstochowa S.A.
 • Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”
 • Instytut Maszyn Matematycznych
 • Instytut Materiałów Ogniotrwałych
 • Instytut Nawozów Sztucznych
 • Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej
 • Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej
 • Katedra Maszyn Przemysłu Spożywczego Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej
 • Pan Włodzimierz Filipiak
 • Politechnika Łódzkiej
 • Przedsiębiorstwo Elektrotechniki Górniczej PEG S.A. w Czeladzi
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HAMADA
 • Regionalna Agencja Restrukturyzacji ODNOWA
 • Wytwórnia Sprzętu Rehabilitacyjnego „IMPULS”
 • Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie oraz Ośrodek Aktualizacji Zawodowej w Opolu
 • Zakład Akustooptyki i Fizyki Laserowej Uniwersytetu Gdańskiego


Dyplomy ministra nauki
za szczególny wkład w popularyzację polskiej wynalazczości za granicą otrzymali:


 • Instytut Chemii Przemysłowej
 • Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”
 • Instytut Technologii Eksploatacji
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Łódzka
 • Wojskowa Akademia TechnicznaOstatnia modyfikacja: 6 kwietnia 2004 rokuBACK