ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki
przy wsparciu
Polskiego Komitetu ds. UNESCO
   IV edycja

1 maja b.r. rusza czwarta edycja konkursu na stypendia L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO.
Przez trzy miesiące młode Polki prowadzące badania w dziedzinach biologiczno-medycznych będą mogły przesyłać aplikacje do stypendiów na adres przewodniczącej jury prof. Anny J. Podhajskiej.
Warunków przystąpienia do konkursu, poza naukowymi, jest kilka, między innymi wiek – nie przekroczone 35 lat w wypadku doktorantek i 45 w przypadku habilitantek. Praca naukowa musi być w końcowym etapie i mieć charakter aplikacyjny.
Wszystkie szczegóły konkursu: regulamin, wniosek aplikacyjny, historia poprzednich edycji, artykuły prasowe oraz zdjęcia znajdują się w Internecie na stronie www.lorealdlakobietinauki.pl
Kandydatury oceniane będą przez ogólnopolskie jury, złożone z wybitnych profesorów, reprezentujących wiele ośrodków naukowych w Polsce. Nazwiska trzech doktorantek i dwóch habilitantek – laureatek l’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2004 – ogłoszone zostaną w listopadzie br. Przez rok doktorantki otrzymywać będą stypendium wysokości 1500 zł miesięcznie, natomiast habilitantki 1800 zł/mies.
Dotychczas, w sumie od 2001r., do trzech edycji konkursu zgłosiło się ok. 200 kobiet-naukowców. Dziedzinami, w których 15 dotychczasowych laureatek prowadziło badania naukowe były: ginekologia i położnictwo, biologia molekularna, immunologia, mikrobiologia, okulistyka, neurologia molekularna, onkologia, choroby płuc, choroby tarczycy, biotechnologia leków, biologia, bakteriologia i inne.

Celem konkursu jest promocja młodych kobiet prowadzących badania naukowe oraz zachęcenie ich do wytrwałości w sytuacji, gdy równoległe życie rodzinne, oraz czynniki „obiektywne”  stanowią poważną przeszkodę.

Trochę przykładowych liczb: w 2000r. na 16.948 profesorów było 3.250 kobiet, wśród 46.948 adiunktów i asystentów na wyższych uczelniach było 18.990 kobiet.
W PAN na ponad 200 członków było w roku ubiegłym 6 kobiet.

 


Ostatnia modyfikacja: 27 kwietnia 2004 rokuBACK