ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Komunikat Biura Kadr i Odznaczeń
Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 26 marca 2004 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł profesora
32 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki:


nauki biologiczne:
dr hab. Elżbieta Katarzyna Jagusztyn-Krynicka - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Konrad Marceli Wołowski - Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk  w Krakowie
dr hab. Jolanta  Zagrodzka-Szmagalska - Instytut Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

nauki chemiczne:
dr hab. Maria Teresa Cieślak-Golonka - Politechnika Wrocławska
dr hab. Ryszard Kocjan - Akademia Medyczna w Lublinie
dr hab. Stanisław Franciszek Wołowiec - Politechnika Rzeszowska

nauki ekonomiczne:
dr hab. Jan Daniel Antoszkiewicz - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. Ryszard Piasecki - Uniwersytet Łódzki

nauki fizyczne:
dr hab. Irina Dymnikowa - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Andrzej Antoni Kowalczyk - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Włodzimierz Władysław Kucharczyk - Politechnika Łódzka
dr hab. Adam Jerzy Makowski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Robert Olkiewicz - Uniwersytet Wrocławski

nauki humanistyczne:
dr hab. Leszek  Kolankiewicz - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Maria Małgorzata Szpakowska - Uniwersytet Warszawski

nauki leśne:
dr hab. Wojciech  Wesoły - Akademia Rolnicza  w Poznaniu

nauki matematyczne:
dr hab. Wojciech Kazimierz Okrasiński - Uniwersytet Zielonogórski

nauki medyczne:
dr hab. Ireneusz Wojciech  Krasnodębski - Akademia Medyczna w Warszawie
dr hab. Jerzy Janusz  Landowski - Akademia Medyczna w Gdańsku

nauki o Ziemi:
dr hab. Leonard Maria Mastella - Uniwersytet Warszawski

nauki rolnicze:
dr hab. Anita Dobek - Akademia Rolnicza  w Poznaniu

nauki techniczne:
dr hab. Franciszek Józef Binczyk - Politechnika Śląska w Gliwicach
dr hab. Stanisław  Borkowski - Politechnika Częstochowska
dr hab. Maciej  Maciejewski - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie Oddział w Krakowie
dr hab. Franciszek Edward Rybicki - Politechnika Łódzka
dr  Jan Sykulski - University of Southampton  School, Wielka Brytania

sztuki plastyczne:
Ireneusz Domagała - Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu
Elżbieta Iwonna Kędzia - Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Krzysztof Bolesław Markowski - Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu
Andrzej Kazimierz Syska - Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu
Włodzimierz Stanisław Włoszkiewicz - Politechnika Poznańska
Marek Wojciech Zaborowski - Akademia Sztuk Pięknych w PoznaniuOstatnia modyfikacja: 5 maja 2004 rokuBACK