ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Praca w Unii Europejskiej

Departament Integracji Europejskiej uprzejmie informuje o prowadzonym przez Biuro Bezpieczeństwa Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej naborze na 4 stanowiska Ekspertów narodowych ds. bezpieczeństwa. Szczegółowe wymogi, jakie powinni spełnić kandydaci, określone są w opisach stanowisk.

Ogólne warunki zatrudnienia delegowanych ekspertów zawarte są w Decyzji Rady Unii Europejskiej z 16 czerwca 2003 roku (zmienionej decyzją z 08.03.2004), dostępnej na stronie internetowej www.ukie.gov.pl w serwisie tematycznym „Praca w UE”.

Podstawowym wymogiem jest zgoda pracodawcy na oddelegowanie pracownika do pracy w instytucji Unii Europejskiej w charakterze eksperta narodowego.

Zgodnie z zasadami wyłaniania kandydatów na ekspertów narodowych delegowanych do prac w instytucjach UE, przyjętymi przez Zespół Przygotowawczy Komitetu Integracji Europejskiej w dniu 16 stycznia br. lista zgłoszonych kandydatów wymaga zatwierdzenia przez KERM, po czym zostanie przekazana do Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, a następnie do Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej.

Kandydatury będą zgłaszane do Departamentu Kształcenia Europejskiego UKIE do dnia 20 maja br. do godziny 16.00. Zgłoszenie powinno zawierać CV kandydatów.

Szczegółowych informacji udziela pan Aleksander Myczkowski (tel. 455 52 93, faks 455 52 69, e-mail: aleksander.myczkowski@ukie.gov.pl).
Ostatnia modyfikacja: 18 maja 2004 rokuBACK