ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Informacja o konferencjach


Na prośbę dyrektora Centrum Nauki i Techniki Krajów Niezaangażowanych i Rozwijających się (Centre for Science & Technology of Non-Aligned and other Developing Countries - NAM S&T Centre) zamieszczamy informacje nt. dwóch poniższych konferencji, współorganizowanych przez NAM S&T Centre: Pragniemy jednocześnie poinformować, że MNiI gotowe jest udzielić wymaganego przez organizatorów poparcia w części B formularza zgłoszeniowego, nie będzie jednak partycypowało w kosztach ewentualnego udziału w tych imprezach – całkowity koszt musi pokryć macierzysta jednostka zainteresowanej osoby.
Ostatnia modyfikacja: 25 maja 2004 rokuBACK