ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Praca w Unii Europejskiej

Departament Integracji Europejskiej uprzejmie informuje o naborze kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych, prowadzonym przez następujące Dyrekcje Generalne Komisji Europejskiej:
Szczegółowe wymogi, jakie powinni spełnić kandydaci, dotyczące doświadczenia zawodowego oraz znajomości języków obcych, określone są w opisach stanowisk
Ogólne warunki zatrudnienia delegowanych ekspertów zawarte są w Decyzji Rady Unii Europejskiej z 27 lutego 2004 roku, dostępnej na stronie internetowej www.ukie.gov.pl w serwisie tematycznym „Praca w instytucjach UE”.
Podstawowym wymogiem jest zgoda pracodawcy na oddelegowanie pracownika do pracy w instytucji Unii Europejskiej w charakterze eksperta narodowego.
Zgodnie z „Zasadami wyłaniania kandydatów na ekspertów narodowych delegowanych do pracy w instytucjach UE”, przyjętymi przez Zespół Przygotowawczy Komitetu Integracji Europejskiej w dniu 16 stycznia br. (dokument dostępny w serwisie „Praca w instytucjach UE”) lista zgłoszonych kandydatów wymaga zatwierdzenia przez KERM, po czym zostanie przekazana do Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, a następnie do Komisji Europejskiej.
Kandydatury mogą być zgłaszane do Departamentu Kształcenia Europejskiego UKIE do dnia 28 czerwca br. Zgłoszenie wskazujące na konkretne stanowisko powinno zawierać CV kandydatów.
Szczegółowych informacji udziela pan Aleksander Myczkowski (tel. 455 52 93, faks 455 52 69, e-mail: aleksander.myczkowski@ukie.gov.pl).


Ostatnia modyfikacja: 2 czerwca 2004 rokuBACK