ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

2004 GBIF Demonstration Project


Informacja nt. przetargu na narzędzia promocji dla
Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

Niniejszym informuję o możliwości wzięcia udziału w przetargu ogłoszonym przez Global Biodiversity Information Facility oraz zachęcam do składania ofert (wartość przetargu – 50 000 USD). Celem projektu jest stworzenie narzędzi i metod promowania GBIF mających popularyzować ideę członkostwa oraz ułatwiać pozyskiwanie środków finansowych przez GBIF. Oferty należy składać w GBIF do 30 lipca br.

GBIF to otwarta, międzynarodowa inicjatywa, której misją jest upowszechnianie głównych światowych zasobów informacyjnych na temat bioróżnorodności. Polska jest członkiem stowarzyszonym GBIF od marca 2001 r.

Szczegółowe informacje nt. przetargu dostępne są pod adresem: http://www.gbif.org/prog/ocb/2004demo
Marek Kępka
Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej

Ostatnia modyfikacja: 9 czerwca 2004 rokuBACK