ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Komunikat Biura Kadr i Odznaczeń
Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 22 czerwca 2004 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł profesora
44 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki:


nauki biologiczne:
dr hab. Igor Piotr Konieczny - Uniwersytet Gdański
dr hab. Tadeusz Wacław Kuder - Akademia Świętokrzyska  w Kielcach
dr hab. Krystyna Józefa Skwarło-Sońta - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Adam Michał Szewczyk - Instytut Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
dr hab. Roman  Wenne - Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie

nauki fizyczne:
dr hab. Chrystian Henryk Droste - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Karol Wojciech Życzkowski - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

nauki humanistyczne:
dr hab. Franciszek  Apanowicz - Uniwersytet Gdański
dr hab. Bohdan Wojciech  Dudek - Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
ks. dr hab. Edward  Warchoł - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

nauki matematyczne:
dr hab. Bogdan Stanisław Chlebus - University of Colorado w Denver
dr hab. Zbigniew  Olszak - Politechnika Wrocławska

nauki medyczne:
dr hab. Maria  Kozioł-Montewka - Akademia Medyczna w Lublinie
dr hab. Józef Ignacy Langfort - Akademia Wychowania Fizycznego  w Katowicach
dr hab. Jacek Jerzy  Losy - Akademia Medyczna w Poznaniu
dr hab. Tomasz Hubert Mach - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Ryszard  Pluta - Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
dr hab. Jacek Cezary Szepietowski - Akademia Medyczna we Wrocławiu
dr hab. Maria Agnieszka Wardas - Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
dr hab. Andrzej  Żyluk - Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

nauki o Ziemi:
dr hab. Andrzej Stanisław Lisowski - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Stanisław  Rudowski - Uniwersytet Gdański
dr hab. Antoni Kazimierz Tokarski - Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Ośrodek Badawczy w Krakowie

nauki rolnicze:
dr hab. Aleksandra Badora - Akademia Rolnicza w Lublinie
dr hab. Piotr Paweł Budyn - Akademia Rolnicza w Krakowie
dr hab. Władysław Chojnowski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Ryszard  Kosson - Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach
dr hab. Wiesław Jerzy  Koziara - Akademia Rolnicza w Poznaniu
dr hab. Monika Kozłowska - Akademia Rolnicza w Poznaniu
dr hab. Stanisław Mikołaj Mazur - Akademia Rolnicza w Krakowie
dr hab. Czesław  Rycąbel - Akademia Rolnicza w Krakowie
dr hab. Wojciech Tyksiński - Akademia Rolnicza w Poznaniu
dr hab. Jerzy Tys - Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk  w Lublinie
dr hab. Elżbieta Danuta Wilkiewicz-Wawro - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

nauki techniczne:
dr hab. Jan Antoni Godzimirski - Wojskowa Akademia Techniczna  w Warszawie
dr hab. Ivan Kityk - Wyższa Szkoła Pedagogiczna  w Częstochowie
dr hab. Jan Kulczyk - Politechnika Wrocławska
dr hab. Franciszek Plewa - Politechnika Śląska w Gliwicach
dr hab. Jerzy Olgierd Rutkowski - Politechnika Śląska w Gliwicach
dr hab. Ireneusz Soliński - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr hab. Józef Karol Śleziona - Politechnika Śląska w Gliwicach

nauki teologiczne:
ks. dr hab. Jan Władysław Decyk - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

nauki wojskowe:
dr hab. Ryszard Jakubczak - Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

sztuki plastyczne:
Waldemar Jerzy Jama - Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach


Ostatnia modyfikacja: 25 czerwca 2004 rokuBACK