ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Informacja cotygodniowa dotycząca prac MNiI29.06, wtorek
Minister nauki i informatyzacji, przewodniczący KBN Michał Kleiber będzie przebywał w Belgii, gdzie spotka się z Panem Barrym Mc Swceney – dyrektorem generalnym Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej.

01-03.07, czwartek - sobota
Minister nauki i informatyzacji, przewodniczący KBN Michał Kleiber będzie przebywał w Maastricht (Holandia), gdzie weźmie udział w posiedzeniu Rady Ministrów Unii Europejskiej ds. Konkurencyjności. Delegacja pod przewodnictwem wicepremiera Jerzego Hausnera.Ostatnia modyfikacja: 25 czerwca 2004 rokuBACK