ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Wojciech Szewko powołany na stanowisko Podsekretarza Stanu
w urzędzie Komitetu Badań Naukowych


Centrum Informacyjne Rządu zawiadamia, że Prezes Rady Ministrów Leszek Miller powołał z dniem 22 lipca br. pana Wojciecha Szewko na stanowisko Podsekretarza Stanu w urzędzie Komitetu Badań Naukowych.

Wojciech Szewko urodził się 10 lipca 1971 r. w Warszawie. Ukończył z wyróżnieniem studia w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizował się w międzynarodowych stosunkach gospodarczych. Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej, laureat licznych nagród naukowych, m.in. imienia prof. Remigiusza Bierzanka oraz Ministra Spraw Zagranicznych.

W latach 1995-99 asystent w Instytucie Stosunków Międzynarodowych WDiNP. Prowadził wykłady m.in. w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku i Akademii Obrony Narodowej. Autor kilkunastu publikacji z dziedziny gospodarczych stosunków międzynarodowych i organizacji międzynarodowych. Pracował w Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów (1993/94), w Urzędzie Rady Ministrów jako asystent Ministra - Szefa URM (1995-96), w latach 1997-2000 doradca Wicemarszałka Sejmu Marka Borowskiego. W roku 2000 pracował w firmie Optimus Lockheed Martin. Był także pracownikiem Enterprice Group Depth (Microsoft), odpowiedzialnym za projekty informatyczne w administracji publicznej (2000 - 2002). Od lutego do lipca 2002 r. był doradcą Prezesa Rady Ministrów Leszka Millera w Gabinecie Politycznym. Włada biegle językami: angielskim i rosyjskim.

.
.

Ostatnia modyfikacja: 9 maja 2003  roku


BACK