ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53KOMUNIKAT BIURA KADR I ODZNACZEŃ
KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 2 czerwca 2003 r.
Nr 115-5-03, na wniosek Centralnej Komisji Do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych,
nadał tytuł naukowy profesora 51 nauczycielom akademickim i pracownikom nauki.


nauki biologiczne:
dr hab. Józef Julian Bujarski - Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
dr hab. Andrzej Ciereszko - Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
dr hab. Andrzej Elżanowski - Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Wanda Grażyna Małek - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

nauki chemiczne:

dr hab. Teresa Maria Dziembowska - Politechnika Szczecińska
dr hab. Krystyna Zofia Jackowska - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Jacek Lipkowski - Uniwersytet w Guelph, Kanada
dr hab. Roman Mazurkiewicz - Politechnika Śląska w Gliwicach
dr hab. Maria Janina Rutkowska - Akademia Morska w Gdyni

nauki fizyczne:

dr hab. Andrzej Józef Czopnik - Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
dr hab. Andrzej Janusz Królak - Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
dr hab. Jan Wojciech Wąsicki - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

nauki humanistyczne:

dr hab. Bogusław Jan Dopart - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Władysław Dynak - Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Dariusz Stefan Jarosz - Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
dr hab. Tomasz Jurek - Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
dr hab. Andrzej Kempisty - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Bronisław Kodzis - Uniwersytet Opolski
dr hab. Barbara Kryk-Kastovsky - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Wojciech Stanisław Ligęza - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Stanisław Marczuk - Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. Bogdan Mazan - Uniwersytet Łódzki
dr hab. Danuta Sieradzka - Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Witold Stefański - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Jan Watrak - Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Marek Winiarczyk - Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Jerzy Zdanowski - Zakład Krajów Pozaeuropejskich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

nauki matematyczne:

dr hab. Paweł Urzyczyn - Uniwersytet Warszawski

nauki medyczne:

dr hab. Jan Kanty Kulpa - Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
dr hab. Renata Krystyna Maryniak - Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
dr hab. Maria Małgorzata Zajączkowska - Akademia Medyczna w Lublinie

nauki o Ziemi:

dr hab. Maria Joanna Bała - Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie

nauki prawne:

dr hab. Barbara Kudrycka - Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Tadeusz Czesław Włudyka - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

nauki rolnicze:

dr hab. Andrzej Marian Gajtkowski - Akademia Rolnicza w Poznaniu
dr hab. Janusz Stanisław Jankowiak - Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
dr hab. Wanda Stanisława Nowak - Akademia Rolnicza w Szczecinie
dr hab. Stanisława Stefańczyk-Krzymowska - Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
dr hab. Jerzy Józef Truchliński - Akademia Rolnicza w Lublinie
dr hab. Stanisław Jan Twardy - Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach
dr hab. Krzysztof Żyła - Akademia Rolnicza w Krakowie

nauki techniczne:

dr hab. Wacław Antoni Dziurzyński - Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
dr hab. Andrzej Janusz Kuliczkowski - Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
dr hab. Cezary Wojciech Madryas - Politechnika Wrocławska
dr hab. Idzi Marian Nowotarski - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
dr hab. Józef Piotr Paduch - Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach
dr hab. Michał Paweł Palica - Politechnika Śląska w Gliwicach
dr hab. Jerzy Edmund Pokojski - Politechnika Warszawska
dr hab. Zbigniew Walenty Rosłaniec - Politechnika Szczecińska
dr hab. Włodzimierz Jan Waligóra - Politechnika PoznańskaOstatnia modyfikacja: 9 czerwca 2003 rokuBACK