KBN ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Archiwum

- 2002/07/29 Wojciech Szewko powołany na stanowisko Podsekretarza Stanu w uKBN
- 2002/07/18 Konkurs na członków Komitetu Sterującego Ekspertów Global Ocean Observing System
- 2002/07/11 Obwieszczenie Ministra Nauki w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Nauki
- 2002/07/10 Konferencja "Information Society Technologies for Broadband Europe"
- 2002/07/10 Wstępna wersja wykazu słów kluczowych okrelających dziedziny i dyscypliny naukowe
- 2002/07/10 Nowy wzór umowy o realizację projektu badawczego własnego/promotorskiego (plik um_pbw.doc)
- 2002/07/10 Informacje w sprawie aparatury naukowej i przyrządów naukowych zwolnionych od cła
- 2002/07/02 Zmiana zakresu czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarza Stanu w uKBN
- 2002/07/02 Minister Nauki kieruje działem administracji państwowej "informatyzacja"
- 2002/07/02 Wytyczne KBN w sprawie kryterium praktycznego znaczenia podejmowanej problematyki badawczej
- 2002/06/20 Michał Kleiber doktorem h.c. Politechniki Lubelskiej
- 2002/06/07 Konkurs dla młodych badaczy
- 2002/06/06 Dotacje dla internetowych czasopism naukowych
- 2002/06/05 Komunikat o utworzeniu interdyscyplinarnej sekcji "Biotechnologii"
- 2002/05/27 Konferencja Nauka 2002 - wystąpienie Ministra Nauki 
- 2002/05/17 Informacja w sprawie dofinansowywania badań naukowych i prac rozwojowych wykonywanych w ramach studiów doktoranckich prowadzonych z udziałem podmiotów lub uczestników zagranicznych
- 2002/05/16 Ranking witryn WWW urzędów administracji publicznej
- 2002/04/24 Anglojęzyczna wersja wzoru wniosku o finansowanie projektu badawczego
- 2002/04/23 Wizyta premiera oraz przedstawicieli rządu w województwie małopolskim
- 2002/04/12 Konkurs na stypendia naukowe - L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki
- 2002/04/11 Unieważnienie przetargu na druk i kolportaż biuletynu KBN "Sprawy Nauki"
- 2002/04/09 Informacja o dniach wolnych od pracy w 2002 r.
- 2002/03/28 Nowy program stypendialny EMBO dla naukowców, którzy przerwali swe kariery naukowe ze względu na opiekę nad dziećmi
- 2002/03/28 Konkurs na stanowisko pracy w OECD
- 2002/03/20 Komunikat o "Wykazie czasopism naukowych i innych nośników informacji naukowej importowanych do Polski w 2001 roku"
- 2002/03/20 Konkurs na najlepszy projekt badawczy z obszaru biotechnologii medycznej i farmaceutycznej
- 2002/03/15 Nowa edycja konkursu EMBO dla młodych naukowców
- 2002/03/12 Informacja dotycząca sposobu zapisu nowego numeru   rachunku KBN w NBP O/O Warszawa w zakresie zwrotu środków z rozliczania umów lub decyzji
- 2002/02/26 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
- 2002/02/22 Uzupełnienie składów zespołów KBN
- 2002/02/13 New Global Health Research Initiative Program for Foreign Investigators
- 2002/01/14 Zmiany w kierownictwie KBN
- 2002/01/02 Nowy wzór wniosku o finansowanie projektu badawczego

Archiwum z lat poprzednich:

-2001 r.
-2000 r.
-1999 r.
-1998 r.
-1997 r.


Ostatnia modyfikacja:  28 października 2002 r.


BACK