KBN ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Archiwum
- 2003/12/18
Ogłoszenie o konkursie na realizację projektów badawczych zamawianych.
- 2003/12/18
Raport diagnostyczny biotechnologii w Polsce.
- 2003/12/15
Informacja o Światowym Forum Biotechnologii (4 - 5 marca 2004 r.) w Concepciòn w Chile.
- 2003/11/28
Minister Wojciech Szewko uczestniczył w inauguracji Stowarzyszenia Podkarpackiego
- 2003/11/27
Informacja o nominacjach profesorskich
- 2003/11/21
Informacja cotygodniowa dotycząca prac MNiI w dniach 24 - 30 listopada 2003 r.
- 2003/11/07
Informacja o Europejskim Portalu dla Mobilnych Naukowców.
- 2003/10/24
15 listopada - Ogólnopolski Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych
- 2003/10/24
Informacja o nominacjach profesorskich
- 2003/10/20
Informacja o stypendiach fundowanych przez Szkołę Polityki Społecznej przy Koreańskim Instytucie Rozwoju.
- 2003/10/17
Informacja cotygodniowa dotycząca prac MNiI w dniach 20 - 26 pażdziernika 2003 r.
- 2003/10/16
Druga nagroda dla młodych polskich naukowców w 15 Konkursie dla Młodych Naukowców UE
- 2003/10/03
Informacja cotygodniowa dotycząca prac MNiI w dniach 6 - 12 pażdziernika 2003 r.
- 2003/10/02
II nagroda dla Polaków w XV konkursie prac młodych naukowców Unii Europejskiej.
- 2003/09/17
Informacja cotygodniowa dotycząca prac MNiI w dniach 15 - 21 września 2003.
- 2003/09/15
Otwarcie Hewelianum - Pomorskiego Ośrodka Prezentacji Nauki i Techniki
- 2003/09/04
Ważna informacja dla uczestników warsztatu biotechnologicznego na Węgrzech w dniach 29 - 30 września 2003.
- 2003/08/29
Prezentacja nauki polskiej pod nazwą "Dni Nauki Polskiej we Francji", Paryż 15-16 września 2003.
- 2003/08/29
Informacja o nominacjach profesorskich
- 2003/08/08
Ogłoszenie o konkursie na wykonanie projektów badawczych zamawianych
- 2003/08/08
Informacja o konkursie na stypendia na studia podyplomowe uniwersytetu w Krems, Austria
- 2003/07/28
Informacja dotycząca numerów rachunków bankowych w standardzie NRB (Numer Rachunku Bankowego)
- 2003/07/24
Międzynarodowy konkurs dla młodych naukowców na innowacyjne rozwiązanie zastosowania gazów technicznych.
- 2003/07/14
Międzynarodowe Szkoły Badawcze Towarzystwa Maxa-Plancka dla doktorantów
- 2003/07/10
Zaktualizowana wersja aneksu do umowy o realizację projektu badawczego (dokument w formacie MS Word)
- 2003/07/09
Ogłoszenie o konkursie na wykonanie projektów badawczych zamawianych pt. "Informatyka i inżynieria kwantowa".
- 2003/07/04
Zaktualizowana wersja wzoru umowy o realizację projektu badawczego (dokument w formacie MS Word)
- 2003/07/04
Informacja cotygodniowa dotycząca prac MNiI w dniach 7 - 13 lipca 2003 r.
- 2003/06/18
Informacja cotygodniowa dotycząca prac MNiI w dniach 23 - 29 czerwca 2003 r.
- 2003/06/18
Informacja cotygodniowa dotycząca prac MNiI w dniach 16 - 22 czerwca 2003 r.
- 2003/06/12
Zaproszenie do składania propozycji wspólnych polsko-słoweńskich projektów badawczych.
- 2003/06/11
Kolejna informacja na temat warsztatu biotechnologicznego na Węgrzech.
- 2003/06/09
Komunikat Biura Kadr i Odznaczeń Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
- 2003/06/04
Ogłoszenie o konkursie na wykonanie projektów badawczych zamawianych.
- 2003/06/03
Ogłoszenie o konkursie na wykonanie projektów badawczych zamawianych w dziedzinie biotechnologii.
- 2003/05/27
Ogłoszenie o konkursie na wykonanie projektów badawczych zamawianych.
- 2003/05/27
Informacja o austriackim konkursie o nagrodę Instytutu Regionu Dunaju i Europy Środkowej (IDM).
- 2003/05/27
Informacja o niemieckich stypendiach badawczych im. Romana Herzoga przyznawanych przez Fundację im. Alexandra von Humboldta.
- 2003/05/21
Uczeni są pokorni. Rozmowa Miesięcznika Gospodarczego "Nowy Przemysł" z prof. Michałem Kleiberem, ministrem nauki i przewodniczącym Komitetu ds. Umów Offsetowych
- 2003/05/21
Informacja o Skandynawskich Targach Technicznych
- 2003/05/29-30
Informacja dla zainteresowanych wzięciem udziału z warsztacie Application of Biotechnology in Environment, Agriculture and Life Sciences (Polska, Flandria, Węgry, RPA)
- 2003/05/10
Trzecia edycja konkursu na stypendia L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki.
- 2003/05/10
Zaproszenie do składania propozycji współpracy naukowo - technicznej z Singapurem.
- 2003/05/10
Zaproszenie do składania propozycji wspólnych polsko-greckich projektów badawczych.
- 2003/05/09
Informacja cotygodniowa dotycząca prac MNiI
- 2003/05/05
Informacja o przetargu nieograniczonym na dozór budynku Ministerstwa Nauki i Infornatyzacji oraz dozór parkingu samochodowego.
- 2003/04/29
Informacja o przygotowaniu przez Urząd Zamówień Publicznych projektu ustawy - Prawo zamówień publicznych.
- 2003/04/24
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie skanowania i cyfrowej obróbki tekstów dla potrzeb rozbudowy zbiorów PBI.
- 2003/04/17
Informacja cotygodniowa dotycząca prac MNiI
- 2003/04/16 Nowy numer "Przeglądu Eureka"
- 2003/04/16 Informacja dotycząca sposobu składania wniosków w ramach INTAS (informacja w języku angielskim)
- 2003/04/14 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sukcesywne dostawy i montaż na terenie Ministerstwa Nauki i Informatyzacji mebli biurowych
- 2003/04/11 Belgijska nagroda Interbrew-Baillet Latour w dziedzinie zdrowia dla naukowców oraz laboratoriów lub ekipy naukowej pracujących nad tematem "Zakłócenia snu"
- 2003/04/08 Konkurs na najlepszą pracę naukową dotyczącą historii porównawczej miast na obszarze Europy Środkowej (informacja w języku niemieckim)
- 2003/04/03 Informacja dotycząca zmian organizacyjnych: zmiana nazwy rachunku bankowego, NIP i REGON Ministerstwa Nauki i Informatyzacji
- 2003/04/03 Zaproszenie do składania propozycji wspólnych polsko-włoskich projektów badawczych
- 2003/04/03 Nowy numer Biuletynu "Sprawy Nauki"
- 2003/04/03 Priorytetowa tematyka badań w XXVI konkursie projektów badawczych w Zespole T-8
- 2003/04/02 Wykaz regionalnych i branżowych punktów kontaktowych w roku 2003
- 2003/04/02 Konkursy INTAS w 2003 roku
- 2003/04/02 Lista polskich recenzowanych czasopism naukowych oraz konferencji międzynarodowych Zespołu T08
- 2003/04/02 Konkurs na stanowisko pracy w Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej
- 2003/03/31 Wyjaśnienia w sprawach organizacyjnych związanych z utworzeniem Ministerstwa Nauki i Informatyzacji
- 2003/03/31 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia Ministerstwa Nauki i Informatyzacji i zniesienia urzędu Komitetu Badań Naukowych
- 2003/03/31 Konkurs na najciekawsze rozwiązania z zakresu eGovernment
- 2003/03/28 Uniwersytet Jagielloński dla przemysłu - partnerstwo w innowacjach i rozwoju
- 2003/03/28 Lista projektów przyjętych do programu wykonawczego z DAAD na lata 2003-2004
- 2003/03/27 Lista czasopism Zespółu Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-07)
- 2003/03/27 Lista czasopism wyróżnionych przez Zespół Nauk Humanistycznych (H-01)
- 2003/03/26 Konkurs otwarty na realizację projektu badawczego zamawianego pt. "Ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz metody ich zwalczania"
- 2003/03/25 Ustawa o zmianie ustawy o Komitecie Badań Naukowych
- 2003/03/21 Nominacje profesorskie z 12 marca 2003 r.
- 2003/03/19 Protokół z posiedzenia Wspólnej Komisji Mieszanej Polsko-Walońskiej (6-7 marca 2003 r.)
- 2003/03/18 Prof. Michał Kleiber otrzymał doktorat honoris causa
- 2003/03/14 Projekt ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
- 2003/03/13 Więcej kobiet wśród ekspertów oceniających projekty zgłaszane do 6. Programu Ramowego
- 2003/03/13 Strategia Informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej - ePolska
- 2003/03/12 Spotkanie kierownictwa KBN z przedstawicielami związków zawodowych pracowników nauki
- 2003/03/12 Posiedzenie Komitetu Badań Naukowych 20 lutego 2003 r.
- 2003/03/07 Konkurs na stanowiska pracy dla osób z doktoratami w Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej
- 2003/03/03 Informacja nt. międzynarodowego szkolenia w Izraelu pt. "Electro - Optics Communication - Technology Vocational Training"
- 2003/02/27 Czwarta sesja Wspólnej Komisji ds. współpracy w dziedzinie nauki i techniki między Polską a RPA
- 2003/02/27 Warszawskie Biuro UNIDO wspiera działalność polskich przedsiebiorstw na rynkach wschodnich
- 2003/02/25 Apel polonijnych organizacji naukowo-technicznych o poparcie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
- 2003/02/20 Informacja dotycząca współpracy z Wlk. Brytanią (informacja w jęz. angielskim)
- 2003/02/20 Najnowsza informacja dla zainteresowanych współpracą naukowo-techniczną z Rumunią
- 2003/02/19 Artykuł Ministra Nauki prof. Michała Kleibera pt. "Finansowanie nauki - kto, komu, za co?"
- 2003/02/18 Uczestnictwo polskich naukowców w 6. Programie Ramowym Badań i Szkolenia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej EURATOM
- 2003/02/14 Spotkanie Ministra Nauki prof. Michała Kleibera z twórcami Festiwali Nauki w Polsce
- 2003/02/14 "Offset - szansą dla nauki" (prezentacja Sekretarza Stanu w uKBN Marka Bartosika)
- 2003/02/14 "Udział szkół wyższych w badaniach naukowych i w rozwoju kadr" (artykuł Sekretarza Stanu w uKBN Marka Bartosika) - plik w formacie MS WORD (1,74 MB)
- 2003/02/14 Protokół Posiedzenia Roboczego Polsko-Austriackiej Grupy Roboczej ds. Współpracy Naukowo-Technicznej w sprawie wyboru projektów na lata 2003-2004
- 2003/02/12 Program stypendialny im. Lane'a Kirklanda
- 2003/02/04 Minister Kleiber w USA
- 2003/02/03 Regionalne i branżowe punkty kontaktowe - zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie działań wspomagających przygotowanie do uczestnictwa w 6. Programie Ramowym UE
- 2003/01/30 Informacja na temat wspierania współpracy międzynarodowej przez National Science Foundation
- 2003/01/28 Zaproszenie do składania propozycji wspólnych polsko-flamandzkich projektów badawczych z Flandrią
- 2003/01/27 Konferencja pt. "OFFSET - szansa dla polskiego przemysłu nowych technologii"
- 2003/01/27 Rozdysponowanie środków finansowych w zakresie infrastruktury informatycznej na 2003 r.
- 2003/01/24 Offset - pliki do pobrania (arkusze informacyjne potrzeb offsetowych i arkusz zobowiązania offsetowego)
- 2003/01/23 Konkurs otwarty na realizację projektu badawczego pt. "Polskie dziedzictwo kulturowe w nowej Europie"
- 2003/01/23 Konkurs na dofinansowanie na dofinansowanie w latach 2004-2005 przez KBN i DAAD wymiany osobowej przy realizacji projektów badawczych
- 2003/01/20 Posiedzenie Komitetu Badań Naukowych 16 stycznia 2003 r.
- 2003/01/17 Informacja o dofinansowaniu udziału w 6. Programie Ramowym Unii Europejskiej
- 2003/01/17 Memorandum Porozumienia pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Wspólnotą Europejską o stowarzyszeniu Polski z 6. Programem Ramowym UE
- 2003/01/17 Zaproszenie do składania propozycji wspólnych polsko-japońskich projektów badawczych
- 2003/01/17 Minister Nauki - Przewodniczący KBN prof. Michał Kleiber na czele komitetu offsetowego
- 2003/01/15 Projekt ustawy o finansowaniu nauki
- 2003/01/14 Polonium 2003 - Program Działań Zintegrowanych
- 2003/01/14 POLONIUM 2004 - program współpracy naukowej i naukowo-technicznej między Polską a Francją (Oferta współpracy w ramach projektów badawczych zwanych "działaniami zintegrowanymi")
- 2003/01/10 Konkurs otwarty na realizację projektu badawczego pt. "Konstrukcja nowych modeli badawczych z wykorzystaniem zwierząt modyfikowanych genetycznie"
- 2003/01/10 Posiedzenie Komitetu Badań Naukowych 19 grudnia 2002 r.
- 2003/01/07 Polska w Stowarzyszeniu INTASArchiwum z lat poprzednich:

- 2002 r.
- 2001 r.
- 2000 r.
- 1999 r.
- 1998 r.
- 1997 r.


Ostatnia modyfikacja: 12 marca 2004 r.


BACK