ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Anglojęzyczna wersja wzoru wniosku 
o finansowanie projektu badawczego

Warszawa, 24 kwietnia 2002 r.
 
Do wszystkich osób przygotowujących wnioski 
o finansowanie przez Komitet Badań Naukowych
projektów badawczych własnych
 
        Szanowni Państwo,

        Uprzejmie informuję o podjęciu przez Komitet Badań Naukowych postanowienia, w myśl którego począwszy od konkursu zamykanego 31 lipca 2002 r. część wniosków o finansowanie projektów badawczych własnych (nie dotyczy to projektów promotorskich) będzie systematycznie recenzowana nie tylko przez recenzentów krajowych, ale także zagranicznych. Obecnie dotyczy to wniosków składanych do zespołów Komitetu H-2, P-3, P-4, P-5, P-6 i T-9, w dziedzinach lub dyscyplinach określonych w załączonej tabeli.

        Na podstawie § 51 ust. 5 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dz. U. Nr 146 poz. 1642) Komitet będzie wzywał wnioskodawców, którzy w wymienionych dziedzinach lub dyscypnach nadeślą wnioski jedynie w języku polskim, do złożenia dodatkowo wniosku także w języku angielskim. Aby uniknąć związanych z tym opóźnień, przedstawiam publicznie i z trzymiesięcznym wyprzedzeniem anglojęzyczną wersję wzoru wniosku stanowiącego załącznik nr 15 do cytowanego rozporządzenia. Zainteresowani wnioskodawcy powinni wykorzstać ten anglojęzyczny wzór przy składaniu wniosków na najbliższy konkurs i konkursy następne. Należy zwrócić uwagę, że wniosek polskojęzyczny jest zawsze obowiązkowy i wersja anglojęzyczna nie może go zastąpić.

         Życząc wszystkim Wnioskodawcom pozytywnych ocen, w kraju i za granicą, łączę wyrazy szacunku,
 
 

/ --- /
Jan Krzysztof Frąckowiak
Sekretarz Komitetu Badań Naukowych
Załączniki:

Ostatnia modyfikacja: 24 kwietnia 2002  rokuBACK