Informacje o ważniejszych pracach MNiI/uKBN | Dział Informatyzacji | Konferencje i sympozja
Festiwale nauki | Sprostowania i odpowiedzi | Tablica ogłoszeń | Archiwum

Aktualności:
- 2004/06/30
Informacja o naborze kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych - nabór prowadzony przez Biuro Europejskiej Współpracy Naukowo-Technicznej oraz Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego
- 2004/06/29
Informacja o naborze kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych w komisjach Unii Europejskiej
- 2004/06/25
Informacja dotycząca prac MNiI w dniach 28 czerwca - 4 lipca 2004 r.
- 2004/06/25
Informacja o nominacjach profesorskich
- 2004/06/23
Protokół z piątego posiedzenienia Polsko-Indyjskiej Komisji Mieszanej ds. Współpracy Naukowej i Naukowo-Technicznej (Warszawa 18-19 czerwca).
- 2004/06/17
Komunikat w sprawie Centrów Doskonałości.
- 2004/06/16
Ogłoszenie o konkursie na realizację projektów badawczych zamawianych.
- 2004/06/09
Informacja nt. przetargu na narzędzia promocji dla Global Biodiversity Information Facility (GBIF)
- 2004/06/04
Informacja dotycząca prac MNiI w dniach 7 - 13 czerwca 2004 r.
- 2004/06/02
Informacja o naborze kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych
- 2004/05/26
Informacja nt. programu Europejskiej Fundacji Nauki - European Collaborative Research Projects in the Social Sciences.
- 2004/05/25
Informacja o konferencjach organizowanych przez Centrum Nauki i Techniki Krajów Niezaangażowanych i Rozwijających się - Indonezja i Iran.
- 2004/05/20
Ogłoszenie o konkursie na realizację projektu badawczego zamawianego.
- 2004/05/18
Informacja o prowadzonym przez Biuro Bezpieczeństwa Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej naborze na 2 stanowiska radców ds. bezpieczeństwa.
- 2004/05/18
Informacja o prowadzonym przez Biuro Bezpieczeństwa Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej naborze na 4 stanowiska Ekspertów narodowych ds. bezpieczeństwa.
- 2004/05/05
Informacja o nominacjach profesorskich
- 2004/04/27
L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki - IV edycja konkursu
- 2004/04/20
Konkurs na realizację projektu celowego zamawianego
- 2004/04/06
XI Giełda wynalazków 2003
- 2004/03/31
Strategia zwiększania nakładów na działalność B+R w celu osiągnięcia założeń Strategii Lizbońskiej - dokument w formacie DOC
- 2004/03/30
zaproszenie do składania wniosków na projekty w dziedzinie nauk rolniczych na lata 2005 - 2007 (termin do 31 maja 2004 r.)
- 2004/03/19
Eksploratorium w Warszawie
- 2004/03/16
Informacja o nominacjach profesorskich
- 2004/03/16
Pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego do spraw Pilotażowego Projektu Foresight w dziedzinie Zdrowie i Życie (17 marca 2004 r.)
- 2004/03/12
Informacja o zdigitalizowanych starodrukach (dzięki inicjatywie KBN) - Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
- 2004/03/12
Informacja cotygodniowa dotycząca prac MNiI w dniach 15 - 21 marca 2004 r.
- 2004/03/12
Informacja o nominacjach profesorskich
- 2004/03/05
"Le Fonds francophone des inforoutes" (Konkurs Funduszu frankofońskiego, termin składania wniosków upływa 31 marca 2004 r.).
- 2004/03/05
Informacja cotygodniowa dotycząca prac MNiI w dniach 8 - 14 marca 2004 r.
- 2004/03/01
Ogólnoświatowe forum dyskusyjne pod hasłem „Zdrowie Narodów” - Paryż 12 - 13 maja br.
- 2004/02/16
Informacja cotygodniowa dotycząca prac MNiI w dniach 16 - 22 lutego 2004 r.
- 2004/02/16
Ogłoszenie o konkursie na realizację projektów badawczych zamawianych.
- 2004/02/02
Zaproszenie do składania propozycji tematów do współpracy polsko - indyjskiej na lata 2004-2005
- 2004/01/26
Informacja cotygodniowa dotycząca prac MNiI w dniach 26 stycznia - 1 lutego 2004 r.
- 2004/01/26
Informacja o nominacjach profesorskich
- 2004/01/16
Ogłoszenie o konkursie na realizację projektów badawczych zamawianych.
- 2004/01/12
Informacja o XXVII konkursie projektów badawczych własnych i promotorskich.
- 2004/01/06
Portal o funduszach Unii Europejskiej.
- 2004/01/06
Wyniki konkursu na stypendia naukowe L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki.


.
Archiwum (starsze wiadomości)Ostatnia modyfikacja: 30 czerwca 2004 rokuBACK