ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

V Międzynarodowa Konferencja Bioetyczna w Warszawie


23-24.04. odbędzie się w Warszawie V Międzynarodowa Konferencja Bioetyczna: "The ethics of intellectual property rights and patents" z sesją specjalną: "Improving the public's trust in human research: the need for human subjects protections".
Uczestnicy konferencji otrzymają 10 pkt akredytacyjnych.
Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.
Program konferencji jest dostępny na stronie: http://surfer.iitd.pan.wroc.pl/events/patents.html

Dalsze informacje: a.dyga@congressor.com.pl, tel (022) 6213116


Ostatnia modyfikacja: 2 lutego 2004 rokuBACK