ELASTOMERY 2003
"NAUKA DLA PRZEMYSŁU GUMOWEGO"


Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna
z okazji jubileuszu 50-lecia Instytutu Przemysłu Gumowego "Stomil"

Konferencja odbędzie się w dniach 12-13 czerwca 2003 r.
Domu PoloniiPułtusku, ul. Szkolna 11

Tematyka konferencji:
  • Perspektywy i strategiczne kierunki rozwoju przemysłu gumowego
  • Chemiczne i fizyczne podstawy procesów technologicznych
  • Surowce i materiały stosowane w technologii gumy
  • Metody badania surowców i wyrobów gumowych
  • Recykling i utylizacja gumy
  • Ochrona zdrowia i środowiska
ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!

W programie:
(Szczegółowy program)

Języki obrad: polski i angielski

Kontakt i połączenia telekomunikacyjne:

Instytut Przemysłu Gumowego "Stomil"
ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów
z dopiskiem "Konferencja Elastomery 2003"
tel. (0-22) 723-60-25 do 29, w. 131, 204, 247
telefax. (0-22) 723-71-96
e-mail: k.karwat@ipgum.pl
b.jaskiewicz@ipgum.pl
d.caban@ipgum.pl