ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim

26-27 września 2002 r., Warszawa


Organizatorzy:

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Klub Lidera ZZL
Polska Fundacja Promocji Kadr
Miejsce:
sale konferencyjne Hotelu "Gromada"
26-27 września 2002 r., Warszawa


Główne cele konferencji:

PROGRAM KONFERENCJI

Sesja I: Budowanie przyszłości - najlepsze praktyki zarządzania przedsiębiorstwem
  1. Gospodarka oparta na wiedzy: wyzwania dla Polski (prof. St. Borkowska, prof. B. Wawrzyniak )
  2. Najlepsze praktyki zarządzania – perspektywa światowa (prof. P. Płoszajski - SGH)
Sesja II: Równanie do najlepszych
  1. Benchmarking w zarządzaniu zasobami ludzkimi (dr A. Węgrzyn )
  2. Ryzyko w zarządzaniu zasobami ludzkimi (prof. A. Lipka)
Debata Liderów: Najlepsze praktyki zzl a tworzenie wartości dodanej w firmie (prowadzący: dr A. Ludwiczyński) Uczestnicy debaty: )występują m.in. laureaci Konkursu Lider
Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Konkursu Rzeczpospolitej i Bigram S.A. pn.: "Dyrektor Personalny Roku")
Warsztaty prowadzone przez najlepszych praktyków:
Szczegółowych informacji udziela: POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR
pod numerami telefonów: tel/fax: (0 prefiks 22) 624-09-18, tel: (0 prefiks 22) 652-39-94
e-mail: biuro@pfpk.com.pl


Ostatnia modyfikacja: 31 lipca 2002 rokuBACK