ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Konferencje i sympozja
- 2004.06.29
Krajowy dzień informacji na temat Europejskiego Systemu Nawigacji Satelitarnej - Galileo
- 2004.09.17-18
I Międzynarodowa Konferencja Naukowa ENTIME 2004 - "Przedsiębiorstwa we współczesnej gospodarce - szanse i zagrożenia".
- 2004.05.12-13
Ogólnoświatowe forum dyskusyjne pod hasłem „Zdrowie Narodów” w Paryżu.
- 2004.10.18-22
VII Międzynarodowy Kongres Nauk o Ziemi - Santiago de Chile.
- 2004.04.23-24
V Międzynarodowa Konferencja Bioetyczna "The ethics of intellectual property rights and patents".
- 2003.12.3-5
Międzynarodowa konferencja "Online Educa" w Berlinie w dniach 3-5 grudnia 2003 r.
- 2003.11.05-06 VII Konferencja Bezpieczenstwa IT – SECURE 2003, pod patronatem Ministra Nauki. Organizatorem jest Naukowa i Akademicka Siec Komputerowa (NASK). . .NET
- 2003.10.17-18
"Dni Otwarte" Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, oraz Centrum Doskonałości CATCOLL (Kraków).
- 2004.04.23-24 Polska Akademia Nauk - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej - międzynarodowa konferencja bioetyczna "The Ethics of Intellectual Property Rights and Patents", pod patronatem Ministra Nauki i Ministra Zdrowia. .NET
- 2003.12.03-05 Poznań - konferencja naukowa pt. Marketing szkół wyższych.NET
- 2003.10.16-18 Ogólnopolska konferencja z cyklu: Instrumenty zarządzania ochroną środowiska. Temat: Problematyka ocen środowiskowych w przededniu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej (Kraków).NET
- 2003.10.8-10 V Międzynarodowa wystawa Wynalazków INNOWACJE w Gdańsku .NET
- 2003.11.18-22 Międzynarodowa konferencja: "BETWEEN RIVALRY AND CO-OPERATION, THE BALTIC REGION 1000 - 2000"
- 2004.06.22-24 Międzynarodowa konferencja TRACER 3 "Conference on Tracers and Tracing Methods", Ciechocinek .NET
- 2003.07.03-06 Międzynarodowa konferencja "SECURITY IMPLICATION OF POST COMMUNIST TRANSITION"
- 2003.05.30 Integracja europejska a nauka - Czy Polska ma szanse na wzmocnienie potencjału innowacyjnego regionów?
- 2003.05.26-27 Towards Joint EU Action on Environmental Technologies Expert Conference in Vienna
- 2003.06.12-13 Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna z okazji jubileuszu 50-lecia Instytutu Przemysłu Gumowego "Stomil"
- 2003.05.08-10 ScanBalt Forum, Sopot.NET ; (plik *.pdf) do pobrania ze strony:
http://julia.univ.gda.pl/~prasa/konferen/KONF2003/scan_Balt/1.%20announcment_NYEST.pdf
- 2003.05.12-14 IV Międzynarodowa Konferencja Sejsmologiczna, Teheran
- 2003.05.20-23 World Education Market - Światowe Targi Edukacji, Szkoleń i Nauki.NET
Zaposzenie do zgłoszenia - zglo_wem.doc (plik MS Wod)
- 2003.05.22-24 Rola studiów ekologiczno-krajobrazowych w procesie integracji Polski z Unią Europejską, Gdańsk i okolice.NET
- 2003.05.26-28 Badania Symulacyjne w Technice Samochodowej, Kazimierz Dolny.NET
- 2003.06.03-06 Fogarty International Center - Workshop
- 2003.06.11-12 Międzynarodowa Konferencje Naukowa pt. "TRENDY SPOLECZNO­EKONOMICZNE W ROZWOJU WSI I GOSPODARCE ZYWNOSCIOWEJ PRZED AKCESJA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ", Szczecin.NET
- 2003.06.23-24 Kontakty językowe w Europie Środkowej w perspektywie dia- i synchronicznej, Olecko.NET
- 2003.06.24-27 First International NAISO Symposium on Information Technologies in Environmental Engineering (ITEE'2003), Gdańsk.NET
- 2003.08.10-15 The 39th IUPAC Congress and 86th Conference of The Canadian Society for Chemistry, Ottawa.NET
- 2003.09.01-03 Central and Eastern Europe Before Enlargement of European Union And NATO, Gdynia - Hel.NET
- 2003.09.10-12 Ewolucja pojezierzy i Pobrzezy Południowobałtyckich u schyłku ostatniego glacjału i w holocenie, Starbienino.NET
- 2003.09.10-12 XIX Krajowe Sympozjum Telekomunikacji, Bydgoszcz.NET
- 2003.09.15-17 X Ogólnopolska Konferencja Kultur In Vitro i Biotechnologii Biotechnologia roślinna w biologii, farmacji i rolnictwie, ATR Bydgoszcz.NET
- 2003.09.15-18 XXXVII Zjazd Fizyków Polskich, Gdańsk .NET
- 2003.09.15-19 Lessy i paleolit Naddniestrza halickiego.NET
- 2003.11.20-21 VII Ogólnopolska sesja Naukowa "DATOWANIE MINERAŁÓW I SKAŁ".NET
- 2004.06.26-07.01 29 Kongres Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych, Warszawa.NET.
Konferencje minione (archiwum) Bazy danych o konferencjach.NET
.
.
Ostatnia modyfikacja: 16 czerwca 2004 roku


BACK