ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53


Tablica ogłoszeń

Szanowni Państwo

Coraz liczniejsze pytania ze strony środowiska naukowego w kraju i za granicą skłoniły nas do stworzenia na stronach internetowych KBN swoistej tablicy ogłoszeń. Jej celem jest przede wszystkim ułatwienie kontaktów i poszukiwania partnerów do współpracy naukowej. Może ona służyć wszelkim innym celom z działalnością naukową związanym.
Zachęcamy do korzystania z tablicy.
Aby zamieścić ogłoszenie należy przesłać je na adres e-mail: dip@kbn.gov.pl
Prosimy, aby ogłoszenia nie przekraczały 1 strony maszynopisu, standardowy czas ogłoszenia - 6 miesięcy (chyba, że zostanie wyrażone inne życzenie).
Zastrzegamy sobie prawo skracania ogłoszeń i niezamieszczania ogłoszeń nie związanych z działalnością badawczą.
Ogłoszenia są bezpłatne.
- 2004.05.14 Propozycja współpracy z jednostkami prowadzącymi studia podyplomowe z zakresu bankowościOstatnia modyfikacja: 14 maja 2004 r.BACK