ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53K O M U N I K A T

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że dnia 7 października 2003 r., podczas spotkania Rady Ministrów do Spraw Ekonomicznych i Finansowych Unii Europejskiej (ECOFIN) w Luksemburgu, Minister Finansów Andrzej Raczko zgłosił wniosek o zwolnienie usług dostępu do Internetu w całej Unii Europejskiej z opodatkowania podatkiem VAT.
Obecnie – zgodnie z postanowieniami VI dyrektywy Rady Unii Europejskiej – kraje członkowskie UE mają obowiązek obłożyć usługi dostępu do Internetu podstawową stawką podatku VAT. Oznacza to, że w Polsce, od 1 maja 2004 r., usługi te zostaną obłożone stawką podatku VAT wysokości 22%. W związku z tym rząd powołał Międzyresortowy Zespół do Spraw Ułatwienia Dostępu do Internetu, którego zadaniem jest m.in. zbadanie możliwości wyłączenia usług dostępu do Internetu z podatku VAT.
Rzecznik Ministra Finansów
Wiktor Krzyżanowski

Ostatnia modyfikacja: 8 pażdziernika 2003 rokuBACK