ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53Oświadczenie Ministra Nauki
w sprawie ewentualnych podwyżek cen dostępu do Internetu
związanych z wprowadzeniem w Polsce regulacji europejskich dot. podatku VATW Ministerstwie Nauki i Informatyzacji od wielu tygodni trwają prace nad regulacjami, które pozwolą ograniczyć lub zminimalizować skutki podwyżki podatku VAT na usługi dostępu do Internetu. Podwyżka ta wynika z regulacji europejskich, które nakazują stosowanie dla usług dostępu do Internetu stawki podstawowej VAT. Stawka podstawowa VAT obowiązująca w Polsce będzie wynosiła 22% (obecnie w stosunku do usługi dostępu do internetu VAT wynosi 7%).

Minister Nauki oraz Minister Infrastruktury zwrócili się do Ministra Finansów z prośbą o znalezienie takich instrumentów finansowych (w tym fiskalnych), które umożliwią minimalizację lub likwidację negatywnych skutków przewidywanej podwyżki.

Obecnie trwają dyskusje nad wprowadzeniem rozwiązań, które pozwoliłyby na wyeliminowanie skutków podwyżki podatku VAT. Ich wprowadzenie wymaga wnikliwych analiz prawnych i finansowych, a także konsultacji z operatorami telekomunikacyjnymi. Minister Nauki wystąpił do Prezesa Rady Ministrów z propozycją powołania zespołu międzyresortowego, którego zadaniem byłoby opracowanie założeń tych rozwiązań.

Minister Nauki podkreśla jednocześnie, że zarówno rząd jak i ministerstwa odpowiedzialne za informatyzację i telekomunikację dołożą wszelkich starań w celu rozwiązania tak istotnego dla budowy społeczeństwa informacyjnego problemu.

Minister Nauki deklaruje jednocześnie chęć współpracy ze wszystkimi, którzy dostrzegają wagę tego problemu.

Minister Nauki
Prof. Michał Kleiber

Ostatnia modyfikacja: 25 września 2003 rokuBACK