ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Skład Międzyresortowego Zespołu do Spraw Ułatwienia Dostępu do Internetu:  1. przewodniczący - Minister Nauki
  2. członkowie:
    1. sekretarze lub podsekretarze stanu wyznaczeni przez:
    2. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
    3. Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty

Ostatnia modyfikacja: 2 października 2003 rokuBACK