ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

KOMUNIKAT NR 2
Przewodniczącego Komisji Wyborczej
do przeprowadzenia wyborów do zespołów
Komitetu Badań Naukowych piątej kadencji
26 lutego 2004 r.

Na swoim drugim posiedzeniu, 17 lutego 2004 r., Komisja Wyborcza ustaliła wyniki pierwszego etapu wyborów – w postaci list kandydatów do każdego z 12 zespołów Komitetu Badań Naukowych. Te listy zostały opublikowane w piątek 20 lutego,  w tym miejscu (na stronie internetowej MNiI), wraz z komunikatem Komisji.
W następnych dniach wpłynęło do Komisji Wyborczej 7 odwołań dotyczących nieuwzględnienia na listach kandydatów osób, które uzyskały znaczące liczby zgłoszeń. Po zapoznaniu się z protestami i dokumentacją wyborczą, z opiniami członków KBN i szeregu innych uczonych, a także z opiniami prawników, przewodniczący Komisji Wyborczej zwołał jej trzecie posiedzenie na dzień 25 lutego br. w celu rozpatrzenia protestów wyborczych.
Po wyczerpującej dyskusji Komisja Wyborcza dokonała reasumpcji swojej wcześniejszej decyzji postanawiając o zmianie po jednej pozycji na listach kandydatów do czterech zespołów KBN: H-2, P-3, P-5 i T-12. Postanowienie przyjęto większością 6 głosów przy obecności 7 spośród 11 członków Komisji. Poniżej są przedstawione listy kandydatów do zespołów KBN piątej kadencji, z uwzględnieniem zmian przyjętych przez Komisję.
Szczegółowy komunikat (nr 3) dotyczący uwzględnienia protestów wyborczych, uzgodniony z członkami Komisji, zostanie opublikowany w tym miejscu w najbliższych dniach.


Lista kandydatów do zespołu: H-1

Lp. Nazwisko Imiona Tytuł, stopień Dyscyplina
1
Dubisz Stanisław Karol prof. dr hab. H-1.2
2
Helman-Bednarczyk Zofia Elżbieta prof. dr hab. H-1.4
3
Jasiński Tomasz prof. dr hab. H-1.3
4
Karpus Zbigniew Klemens dr hab. H-1.3
5
Knapiński Ryszard Jan prof. dr hab. H-1.4
6
Marek Tadeusz prof. dr hab. H-1.5
7
Mierzwiński Bronisław Władysław dr hab. H-1.1
8
Nowicki Marek prof. H-1.4
9
Nycz Ryszard prof. dr hab. H-1.2
10
Pokrzywniak Józef Tomasz prof. dr hab. H-1.2
11
Radziewicz-Winnicki Andrzej prof. zw. dr hab. H-1.5
12
Rubinkiewicz Ryszard Wiktor prof. dr hab. H-1.1
13
Strzelczyk Jerzy prof. zw. dr hab. H-1.3
14
Śliwerski Bogusław Marian prof. dr hab. H-1.5
15
Węcławski Tomasz prof. dr hab. H-1.1


Lista kandydatów do zespołu: H-2

Lp. Nazwisko Imiona Tytuł, stopień Dyscyplina
1
Bratnicki Mariusz prof. dr hab. H-2.4
2
Chałupczak Henryk prof. dr hab. H-2.1
3
Hauser
Roman Marek
dr hab.
H-2.5
4
Jajuga Krzysztof prof. dr hab. H-2.2
5
Janasz Władysław prof. dr hab. H-2.3
6
Jeżak Jan Adam dr hab. H-2.4
7
Jóźwiak Janina prof. dr hab. H-2.2
8
Karwat Mirosław dr hab. H-2.1
9
Kędzior Zofia Julia prof. dr hab. H-2.3
10
Kość Antoni prof. dr hab. H-2.5
11
Panek Emil prof. dr hab. H-2.2
12
Sanetra Walerian prof. dr hab. H-2.5
13
Stankiewicz Marek Jacek prof. dr hab. H-2.4
14
Sułek Antoni prof. dr hab. H-2.1
15
Węcławski Jerzy Piotr prof. dr hab. H-2.3


Lista kandydatów do zespołu: P-3

Lp. Nazwisko Imiona Tytuł, stopień Dyscyplina
1
Baron Karol Józef prof. dr hab. P-3.1
2
Białynicki-Birula Andrzej Szczepan prof. zw. dr hab. P-3.1
3
Czerny Bożena Jadwiga prof. dr hab. P-3.5
4
Gałązka
Robert Rafał
prof. dr hab.
P-3.3
5
Ger Roman Jerzy prof. dr hab. P-3.1
6
Karoński Michał prof. dr hab. P-3.1
7
Nawrocik Wojciech Ignacy prof. dr hab. P-3.3
8
Pleśniak Wiesław Antoni prof. dr hab. P-3.1
9
Skowroński Andrzej prof. dr hab. P-3.1
10
Spałek Józef prof. dr hab. P-3.3
11
Styczeń Jan prof. dr hab. P-3.4
12
Suszyńska Maria prof. dr hab. P-3.3
13
Wróblewski Andrzej Kajetan prof. zw. dr hab. P-3.3
14
Ziółkowski Janusz dr hab. P-3.5


Lista kandydatów do zespołu: P-4

Lp. Nazwisko Imiona Tytuł, stopień Dyscyplina
1
Donderski Wojciech Władysław prof. dr hab. P-4.2
2
Froncisz Wojciech prof. dr hab. P-4.1
3
Głowaciński Zbigniew Andrzej prof. dr hab. P-4.3
4
Jerzmanowski Andrzej prof. dr hab. P-4.1
5
Kostrzewski Andrzej Leon prof. dr hab. P-4.5
6
Lewandowski Marek dr hab. P-4.4
7
Liszewski Stanisław Jan prof. zw. dr hab. P-4.5
8
Łojkowska Ewa prof. dr hab. P-4.1
9
Marcinowski Ryszard Bogdan prof. dr hab. P-4.4
10
Oszczypko Nestor prof. dr hab. inż. P-4.4
11
Pliński Marcin Józef prof. dr hab. P-4.5
12
Racki Grzegorz Leszek prof. dr hab. P-4.4
13
Sadowski Maciej Jerzy prof. zw. dr hab. P-4.3
14
Tukiendorf Anna prof. dr hab. P-4.2
15
Weiner January prof. dr hab. P-4.3
16
Żukowski Waldemar prof. dr hab. P-4.2

Lista kandydatów do zespołu: P-5


Lp. Nazwisko Imiona Tytuł, stopień Dyscyplina
1
Araszkiewicz Aleksander Stanisław prof. dr hab. P-5.3
2
Członkowski Andrzej Cezary prof. dr hab. P-5.5
3
Dworak Lechosław Bogdan prof. dr hab. P-5.1
4
Jaczynowski Lech Andrzej prof. dr hab. P-5.1
5
Jagiełło-Wójtowicz Ewa prof. dr hab. P-5.5
6
Krechniak Jerzy Włodzimierz prof. dr hab. P-5.5
7
Mackiewicz Andrzej prof. dr hab. P-5.2
8
Marlicz Krzysztof Jan prof. dr hab. P-5.3
9
Orłowski Tadeusz Marian prof. dr hab. P-5.4
10
Płaneta-Małecka Izabela prof. dr hab. P-5.3
11
Rowiński Wojciech Andrzej prof. dr hab. P-5.4
12
Szamatowicz Marian Czesław prof. dr hab. P-5.4
13
Szopa
Jan
prof. dr hab.
P-5.1
14
Świerczyński Julian prof. dr hab. P-5.2
15
Zabel Maciej prof. dr hab. P-5.2

Lista kandydatów do zespołu: P-6


Lp. Nazwisko Imiona Tytuł, stopień Dyscyplina
1
Anioł Andrzej Michał prof. dr hab. P-6.1
2
Budzyński Marian Jerzy prof. zw. dr hab. P-6.2
3
Drozd Jerzy prof. dr hab. P-6.5
4
Fornal Łucja prof. dr hab. inż. P-6.4
5
Jasińska Zofia prof. zw. dr hab. P-6.3
6
Kamler Ewa Maria prof. dr hab. P-6.1
7
Kobryń Henryk prof. dr hab. P-6.2
8
Kostyra Henryk prof. dr hab. P-6.4
9
Kubrak Janusz Ryszard prof. dr hab. inż. P-6.5
10
Libik Andrzej Włodzimierz prof. dr hab. P-6.3
11
Malepszy Stefan prof. dr hab. P-6.1
12
Sierota Zbigniew Henryk prof. dr hab. inż. P-6.5
13
Świtoński Marek Zbigniew prof. dr hab. P-6.2
14
Tyszkiewicz Stanisław Michał prof. dr hab. P-6.4
15
Wesołowski Marian prof. dr hab. P-6.3


Lista kandydatów do zespołu: T-7

Lp. Nazwisko Imiona Tytuł, stopień Dyscyplina
1
Brunarski Lesław Antoni prof. dr inż. T-7.4
2
Cempel Czesław prof. zw. dr hab. T-7.2
3
Dąbrowski Zbigniew Maria prof. dr hab. inż. T-7.2
4
Dudek Dionizy prof. dr hab. inż. T-7.2
5
Flaga Kazimierz Józef prof. zw. dr hab. inż. T-7.4
6
Kozłowski Dariusz Jerzy prof. dr hab. inż. T-7.5
7
Marchelek Krzysztof prof. zw. dr hab. T-7.3
8
Oczoś Kazimierz Emil prof. zw. dr inż. T-7.3
9
Przybylski Włodzimierz Andrzej prof. dr inż. T-7.3
10
Szala Józef prof. dr hab. inż. T-7.1
11
Śniady Paweł Walter prof. dr hab. inż. T-7.4
12
Świtoński Eugeniusz prof. dr hab. inż. T-7.1
13
Tylikowski Andrzej prof. dr hab. inż. T-7.1
14
Wrona Stefan Krzysztof prof. dr hab. inż. T-7.5
15
Wybieralski Wojciech prof. T-7.5


Lista kandydatów do zespołu: T-8

Lp. Nazwisko Imiona Tytuł, stopień Dyscyplina
1
Bołd Tadeusz prof. dr T-8.2
2
Burakowski Tadeusz Piotr prof. dr hab. inż. T-8.3
3
Dorosz Jan dr hab. inż. T-8.4
4
Haberko Krzysztof Jakub prof. dr hab. inż. T-8.4
5
Hetmańczyk Marek prof. dr hab. inż. T-8.3
6
Kurzydłowski Krzysztof Jan prof. dr hab. inż. T-8.1
7
Małecki Andrzej Lesław prof. dr hab. T-8.4
8
Przybyłowski Piotr Paweł prof. dr hab. inż. T-8.5
9
Sieniawski Jan Michał prof. dr hab. inż. T-8.1
10
Słupek Stanisław prof. dr hab. inż. T-8.2
11
Sterzyński Tomasz dr hab. inż. T-8.5
12
Surowiak Zygmunt prof. dr hab. T-8.4
13
Ślusarski Ludomir prof. dr hab. inż. T-8.5
14
Zasadziński Józef prof. dr hab. inż. T-8.2
15
Zieliński Andrzej Stefan prof. dr hab. inż. T-8.3
16
Żmija Józef prof. dr hab. inż. T-8.1


Lista kandydatów do zespołu: T-9

Lp. Nazwisko Imiona Tytuł, stopień Dyscyplina
1
Achmatowicz Osman prof. dr hab. T-9.1
2
Burghardt Andrzej Antoni prof. dr hab. inż. T-9.5
3
Florjańczyk Zbigniew Jan prof. dr hab. inż. T-9.3
4
Galus Zbigniew Jerzy prof. zw. dr hab. T-9.1
5
Górecki Henryk Jan prof. dr hab. inż. T-9.3
6
Grzywa Edward Jan prof. dr inż. T-9.4
7
Kałucki Kazimierz prof. dr hab. inż. T-9.3
8
Kawalec-Pietrenko Bożenna Teresa prof. dr hab. inż. T-9.5
9
Koroniak Henryk Adam prof. dr hab. T-9.1
10
Lipkowski Janusz Stanisław prof. dr hab. T-9.1
11
Namieśnik Jacek prof. dr hab. inż. T-9.1
12
Pawłowski Lucjan prof. zw. dr hab. T-9.5
13
Pielichowski Jan prof. zw. dr hab. inż. T-9.3
14
Sobota Piotr prof. dr hab. T-9.1
15
Wasilewski Jerzy prof. dr hab. inż. T-9.3


Lista kandydatów do zespołu: T-10

Lp. Nazwisko Imiona Tytuł, stopień Dyscyplina
1
Krzyżanowski Jerzy Andrzej prof. dr hab. inż. T-10.4
2
Malko Jacek Maria prof. dr hab. inż. T-10.2
3
Mikielewicz Dariusz dr hab. inż. T-10.3
4
Nowacki Zbigniew prof. dr hab. inż. T-10.1
5
Pawlik Maciej prof. dr hab. inż. T-10.2
6
Ratajczyk Eugeniusz prof. dr inż. T-10.5
7
Rosołowski Eugeniusz prof. dr hab. inż. T-10.2
8
Sikora Ryszard Stanisław prof. zw. dr inż. T-10.1
9
Sładek Jerzy Andrzej dr hab. inż. T-10.5
10
Sobczyk Tadeusz Jan prof. dr hab. inż. T-10.1
11
Stąsiek Jan Antoni prof. dr hab. inż. T-10.4
12
Szyper Michał prof. dr hab. inż. T-10.5
13
Taler Jan Marian prof. dr hab. inż. T-10.4


Lista kandydatów do zespołu: T-11

Lp. Nazwisko Imiona Tytuł, stopień Dyscyplina
1
Bubnicki Zdzisław prof. zw. dr hab. inż. T-11.2
2
Domański Marek prof. dr hab. inż. T-11.4
3
Jajszczyk Andrzej Bogdan prof. dr hab. inż. T-11.4
4
Janke Włodzimierz prof. dr hab. inż. T-11.1
5
Kulikowski Juliusz Lech prof. dr hab. inż. T-11.5
6
Macukow Bohdan prof. dr hab. inż. T-11.3
7
Malinowski Krzysztof Bogumił prof. dr hab. inż. T-11.2
8
Mroczka Janusz prof. dr hab. inż. T-11.1
9
Sankowski Dominik Jan prof. dr hab. inż. T-11.3
10
Świerniak Andrzej prof. dr hab. inż. T-11.2
11
Torbicz Władysław prof. dr hab. inż. T-11.5
12
Węglarz Jan prof. zw. dr hab. inż. T-11.3
13
Woźniak Józef Włodzimierz prof. dr hab. inż. T-11.4
14
Zaremba Krzysztof Ryszard dr hab. inż. T-11.5
15
Zdanowski Jerzy prof. dr inż. T-11.1


Lista kandydatów do zespołu: T-12

Lp. Nazwisko Imiona Tytuł, stopień Dyscyplina
1
Barlik Marcin prof. dr hab. inż. T-12.3
2
Białousz Stanisław prof. dr hab. inż. T-12.3
3
Gruszecki Jan prof. dr hab. inż. T-12.4
4
Kolarczyk Marian Franciszek dr hab. inż. T-12.1
5
Merkisz Jerzy prof. dr hab. inż. T-12.5
6
Piechota
Stanisław
prof. dr hab. inż.
T-12.1
7
Piestrzyński Adam prof. dr hab. inż. T-12.2
8
Postrzednik Stefan prof. dr hab. inż. T-12.5
9
Smalko Zbigniew Tadeusz prof. dr hab. inż. T-12.4
10
Strumiński Andrzej Antoni prof. dr hab. inż. T-12.1
11
Szczepański Andrzej prof. dr hab. inż. T-12.2
12
Szumanowski Antoni prof. dr hab. inż. T-12.4
13
Teodorczyk Andrzej Roman dr hab. inż. T-12.5
14
Więckowicz Zofia prof. dr hab. T-12.3Przewodniczący Komisji Wyborczej
Sekretarz Komitetu Badań Naukowych

dr Jan Krzysztof FrąckowiakOstatnia modyfikacja: 2 marca 2004 r.BACK