ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

KOMUNIKAT
Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do zespołów
Komitetu Badań Naukowych piątej kadencji
z dnia 12 maja 2004 r. o wynikach wyborówNa podstawie § 14 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 14 października 2003 r. w sprawie regulaminu wyborów do zespołów Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 181, poz. 1778) Komisja Wyborcza ogłasza komunikat o wynikach wyborów członków zespołów Komitetu Badań Naukowych piątej kadencji.

 1. Wyniki wyborów ogłasza się w formie list osób kandydujących do poszczególnych zespołów Komitetu Badań Naukowych, w kolejności ustalonej według liczby uzyskanych głosów oraz list wybranych członków tych zespołów, w kolejności alfabetycznej.
 2. Dyscypliny naukowe należące do właściwości poszczególnych zespołów Komitetu Badań Naukowych podano zgodnie z § 1 uchwały Nr 36/2003 r. z dnia 18 września 2003 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych należących do właściwości poszczególnych zespołów Komitetu Badań Naukowych piątej kadencji (Dz. Urz. MN i KBN Nr 12, poz. 48)
Zespół Nauk Humanistycznych  H-1

Lp. Nazwisko Imiona Dyscyplina Liczba głosów
1
Nycz Ryszard H-1.2 1099
2
Jasiński Tomasz H-1.3 1055
3
Węcławski Tomasz H-1.1 1014
4
Nowicki Marek H-1.4 892
5
Knapiński Ryszard Jan H-1.4 766
6
Strzelczyk Jerzy H-1.3 741
7
Dubisz Stanisław Karol H-1.2 701
8
Rubinkiewicz Ryszard Wiktor H-1.1 668
9
Marek Tadeusz H-1.5 641
10
Radziewicz-Winnicki Andrzej H-1.5 591
11
Śliwerski Bogusław Marian H-1.5 590
12
Helman-Bednarczyk Zofia Elżbieta H-1.4 562
13
Karpus Zbigniew Klemens H-1.3 558
14
Pokrzywniak Józef Tomasz H-1.2 514
15
Mierzwiński Bronisław Władysław H-1.1 347


W skład Zespołu H-1 wchodzą:
 1. Jasiński Tomasz
 2. Marek Tadeusz
 3. Nowicki Marek
 4. Nycz Ryszard
 5. Węcławski Tomasz


Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych H-2

Lp. Nazwisko Imiona Dyscyplina Liczba głosów
1
Jajuga Krzysztof H-2.2 871
2
Kędzior Zofia Julia H-2.3 623
3
Bratnicki Mariusz H-2.4 588
4
Sułek Antoni H-2.1 553
5
Jóźwiak Janina H-2.2 547
6
Panek Emil H-2.2 517
7
Jeżak Jan Adam H-2.4 492
8
Węcławski Jerzy Piotr H-2.3 406
9
Hauser Roman Marek H-2.5 389
10
Stankiewicz Marek Jacek H-2.4 358
11
Karwat Mirosław H-2.1 332
12
Janasz Władysław H-2.3 329
13
Chałupczak Henryk H-2.1 278
14
Sanetra Walerian H-2.5 272
15
Kość Antoni H-2.5 132


W skład Zespołu H-2 wchodzą:
 1. Bratnicki Mariusz
 2. Hauser Roman Marek
 3. Jajuga Krzysztof
 4. Kędzior Zofia Julia
 5. Sułek AntoniZespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii  P-3

Lp. Nazwisko Imiona Dyscyplina Liczba głosów
1
Białynicki-Birula Andrzej Szczepan P-3.1 523
2
Karoński Michał P-3.1 510
3
Nawrocik Wojciech Ignacy P-3.3 497
4
Spałek Józef P-3.3 478
5
Wróblewski Andrzej Kajetan P-3.3 454
6
Ziółkowski Janusz P-3.5 416
7
Pleśniak Wiesław Antoni P-3.1 334
8
Suszyńska Maria P-3.3 329
9
Gałązka Robert Rafał P-3.3 264
10
Styczeń Jan P-3.4 261
11
Skowroński Andrzej P-3.1 234
12
Ger Roman Jerzy P-3.1 211
13
Baron Karol Józef P-3.1 171
14
Czerny Bożena Jadwiga P-3.5 127


W skład Zespołu P-3 wchodzą:
 1. Białynicki-Birula Andrzej Szczepan
 2. Karoński Michał
 3. Nawrocik Wojciech Ignacy
 4. Spałek Józef
 5. Ziółkowski Janusz


Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska P-4

 
Lp. Nazwisko Imiona Dyscyplina Liczba głosów
1
Jerzmanowski Andrzej P-4.1 662
2
Żukowski Waldemar P-4.2 632
3
Kostrzewski Andrzej Leon P-4.5 605
4
Weiner January P-4.3 601
5
Głowaciński Zbigniew Andrzej P-4.3 312
6
Łojkowska Ewa P-4.1 298
7
Liszewski Stanisław Jan P-4.5 245
8
Tukiendorf Anna P-4.2 199
9
Donderski Wojciech Władysław P-4.2 194
10
Lewandowski Marek P-4.4 191
11
Pliński Marcin Józef P-4.5 187
12
Sadowski Maciej Jerzy P-4.3 162
13
Marcinowski Ryszard Bogdan P-4.4 146
14
Racki Grzegorz Leszek P-4.4 142
15
Oszczypko Nestor P-4.4 128
16
Froncisz Wojciech P-4.1 120


W skład Zespołu P-4 wchodzą:
 1. Jerzmanowski Andrzej
 2. Kostrzewski Andrzej Leon
 3. Lewandowski Marek
 4. Weiner January
 5. Żukowski Waldemar


Zespół Nauk Medycznych P-5

  
Lp. Nazwisko Imiona Dyscyplina Liczba głosów
1
Zabel Maciej P-5.2 1572
2
Szamatowicz Marian Czesław P-5.4 1368
3
Członkowski Andrzej Cezary P-5.5 1352
4
Jagiełło-Wójtowicz Ewa P-5.5 1097
5
Krechniak Jerzy Włodzimierz P-5.5 927
6
Mackiewicz Andrzej P-5.2 916
7
Marlicz Krzysztof Jan P-5.3 828
8
Rowiński Wojciech Andrzej P-5.4 812
9
Orłowski Tadeusz Marian P-5.4 757
10
Płaneta-Małecka Izabela P-5.3 606
11
Świerczyński Julian P-5.2 482
12
Araszkiewicz Aleksander Stanisław P-5.3 445
13
Dworak Lechosław Bogdan P-5.1 445
14
Szopa Jan P-5.1 426
15
Jaczynowski Lech Andrzej P-5.1 284


W skład Zespołu P-5 wchodza:
 1. Członkowski Andrzej Cezary
 2. Dworak Lechosław Bogdan
 3. Marlicz Krzysztof Jan
 4. Szamatowicz Marian Czesław
 5. Zabel Maciej


Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych P-6

Lp. Nazwisko Imiona Dyscyplina Liczba głosów
1
Malepszy Stefan P-6.1 919
2
Fornal Łucja P-6.4 900
3
Libik Andrzej Włodzimierz P-6.3 899
4
Świtoński Marek Zbigniew P-6.2 877
5
Budzyński Marian Jerzy P-6.2 835
6
Jasińska Zofia P-6.3 820
7
Wesołowski Marian P-6.3 773
8
Kobryń Henryk P-6.2 513
9
Drozd Jerzy P-6.5 387
10
Kubrak Janusz Ryszard P-6.5 378
11
Anioł Andrzej Michał P-6.1 305
12
Kostyra Henryk P-6.4 283
13
Sierota Zbigniew Henryk P-6.5 282
14
Kamler Ewa Maria P-6.1 233
15
Tyszkiewicz Stanisław Michał P-6.4 204


W skład Zespołu P-6  wchodzą:

 1. Drozd Jerzy
 2. Fornal Łucja
 3. Libik Andrzej Włodzimierz
 4. Malepszy Stefan
 5. Świtoński Marek Zbigniew


Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury T-7

Lp. Nazwisko Imiona Dyscyplina Liczba głosów
1
Świtoński Eugeniusz T-7.1 751
2
Brunarski Lesław Antoni T-7.4 728
3
Cempel Czesław T-7.2 689
4
Dudek Dionizy T-7.2 639
5
Flaga Kazimierz Józef T-7.4 566
6
Wrona Stefan Krzysztof T-7.5 519
7
Marchelek Krzysztof T-7.3 499
8
Tylikowski Andrzej T-7.1 389
9
Śniady Paweł Walter T-7.4 387
10
Oczoś Kazimierz Emil T-7.3 299
11
Szala Józef T-7.1 280
12
Przybylski Włodzimierz Andrzej T-7.3 275
13
Kozłowski Dariusz Jerzy T-7.5 234
14
Dąbrowski Zbigniew Maria T-7.2 223
15
Wybieralski Wojciech T-7.5 81


W skład Zespołu T-7 wchodzą:
 1. Brunarski  Lesław Antoni
 2. Cempel Czesław
 3. Marchelek Krzysztof
 4. Świtoński Eugeniusz
 5. Wrona Stefan Krzysztof


Zespól Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych T-8

Lp. Nazwisko Imiona Dyscyplina Liczba głosów
1 Hetmańczyk Marek T-8.3 763
2 Kurzydłowski Krzysztof Jan T-8.1 743
3 Haberko Krzysztof Jakub T-8.4 579
4 Ślusarski Ludomir T-8.5 549
5 Słupek Stanisław T-8.2 544
6 Bołd Tadeusz T-8.2 376
7 Sieniawski Jan Michał T-8.1 151
8 Burakowski Tadeusz Piotr T-8.3 132
9 Przybyłowski Piotr Paweł T-8.5 110
10 Zasadziński Józef T-8.2 105
11 Sterzyński Tomasz T-8.5 91
12 Żmija Józef T-8.1 73
13 Zieliński Andrzej Stefan T-8.3 48
14 Surowiak Zygmunt T-8.4 35
15 Dorosz Jan T-8.4 30
16 Małecki Andrzej Lesław T-8.4 27


W skład Zespołu T-8 wchodzą:
 1. Haberko Krzysztof Jakub
 2. Hetmańczyk Marek
 3. Kurzydłowski Krzysztof Jan
 4. Słupek Stanisław
 5. Ślusarski Ludomir


Zespół Chemii, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-09)

Lp. Nazwisko Imiona Dyscyplina Liczba głosów
1 Górecki Henryk Jan T-9.3 950
2 Florjańczyk Zbigniew Jan T-9.3 939
3 Koroniak Henryk Adam T-9.1 936
4 Galus Zbigniew Jerzy T-9.1 692
5 Burghardt Andrzej Antoni T-9.5 569
6 Pawłowski Lucjan T-9.5 452
7 Kawalec-Pietrenko Bożenna Teresa T-9.5 347
8 Lipkowski Janusz Stanisław T-9.1 346
9 Achmatowicz Osman T-9.1 345
10 Namieśnik Jacek T-9.1 317
11 Sobota Piotr T-9.1 275
12 Pielichowski Jan T-9.3 251
13 Kałucki Kazimierz T-9.3 247
14 Grzywa Edward Jan T-9.4 194
15 Wasilewski Jerzy T-9.3 188


W skład Zespołu T-9 wchodzą:
 1. Burghardt Andrzej Antoni
 2. Florjańczyk Zbigniew Jan
 3. Galus Zbigniew Jerzy
 4. Górecki Henryk Jan
 5. Koroniak Henryk Adam


Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii  T-10

Lp. Nazwisko Imiona Dyscyplina Liczba głosów
1 Pawlik Maciej T-10.2 436
2 Malko Jacek Maria T-10.2 330
3 Nowacki Zbigniew T-10.1 290
4 Taler Jan Marian T-10.4 274
5 Ratajczyk Eugeniusz T-10.5 271
6 Mikielewicz Dariusz T-10.3 257
7 Sikora Ryszard Stanisław T-10.1 226
8 Szyper Michał T-10.5 134
9 Stąsiek Jan Antoni T-10.4 134
10 Sobczyk Tadeusz Jan T-10.1 133
11 Rosołowski Eugeniusz T-10.2 121
12 Krzyżanowski Jerzy Andrzej T-10.4 95
13 Sładek Jerzy Andrzej T-10.5 50


W skład Zespołu T-10 wchodzą:
 1. Mikielewicz Dariusz
 2. Nowacki Zbigniew
 3. Pawlik Maciej
 4. Ratajczyk Eugeniusz
 5. Taler Jan Marian


Zespół Elektroniki, Automatyki i Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji T-11

Lp. Nazwisko Imiona Dyscyplina Liczba głosów
1 Węglarz Jan T-11.3 906
2 Świerniak Andrzej T-11.2 616
3 Janke Włodzimierz T-11.1 552
4 Woźniak Józef Włodzimierz T-11.4 499
5 Malinowski Krzysztof Bogumił T-11.2 480
6 Jajszczyk Andrzej Bogdan T-11.4 374
7 Zdanowski Jerzy T-11.1 357
8 Torbicz Władysław T-11.5 355
9 Zaremba Krzysztof Ryszard T-11.5 321
10 Bubnicki Zdzisław T-11.2 280
11 Mroczka Janusz T-11.1 238
12 Kulikowski Juliusz Lech T-11.5 234
13 Sankowski Dominik Jan T-11.3 183
14 Domański Marek T-11.4 181
15 Macukow Bohdan T-11.3 166


W skład Zespołu T-11 wchodzą:
 1. Janke Włodzimierz
 2. Świerniak Andrzej
 3. Węglarz Jan
 4. Woźniak Józef Włodzimierz
 5. Torbicz Władysław


 Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu  T-12

Lp. Nazwisko Imiona Dyscyplina Liczba głosów
1
Merkisz Jerzy T-12.5 1029
2
Szczepański Andrzej T-12.2 1007
3
Piechota Stanisław T-12.1 923
4
Białousz Stanisław T-12.3 848
5
Smalko Zbigniew Tadeusz T-12.4 643
6
Szumanowski Antoni T-12.4 266
7
Kolarczyk Marian Franciszek T-12.1 160
8
Więckowicz Zofia T-12.3 111
9
Barlik Marcin T-12.3 109
10
Strumiński Andrzej Antoni T-12.1 75
11
Piestrzyński Adam T-12.2 74
12
Teodorczyk Andrzej Roman T-12.5 63
13
Gruszecki Jan T-12.4 59
14
Postrzednik Stefan T-12.5 54


W skład Zespołu T-12 wchodzą:
 1. Białousz Stanisław
 2. Merkisz Jerzy
 3. Piechota Stanisław
 4. Smalko Zbigniew Tadeusz
 5. Szczepański Andrzej
Przewodniczący Komisji Wyborczej

dr Jan Krzysztof Frąckowiak


Ostatnia modyfikacja: 12 maja 2004 r.BACK