ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Informacja o wynikach wyborów przewodniczących zespołów Komitetu Badań Naukowych V kadencji


Na posiedzeniu Komitetu Badań Naukowych w dniu 28 maja 2004 r. wybrano na przewodniczącego:


1.    Zespołu Nauk Humanistycznych H-1 - Prof. Tomasza JASIŃSKIEGO

2.    Zespołu Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych H-2 - Prof. Zofię Julię KĘDZIOR

3.    Zespołu Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii P-3 - Prof. Michała KAROŃSKIEGO

4.    Zespołu Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska P-4 - Prof. Januarego WEINERA

5.    Zespołu Nauk Medycznych P-5 - Prof. Macieja ZABELA

6.    Zespołu Nauk Rolniczych i Leśnych P-6 - Prof. Stefana MALEPSZEGO

7.    Zespołu Mechaniki, Budownictwa i Architektury T-7 - Prof. Lesława Antoniego BRUNARSKIEGO

8.    Zespołu Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych T-8 - Prof. Krzysztofa Jana KURZYDŁOWSKIEGO

9.   Zespołu Chemii, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska T-9 - Prof. Henryka Jana GÓRECKIEGO

10.    Zespołu Elektrotechniki, Energetyki I Metrologii T-10 - Prof. Macieja PAWLIKA

11.    Zespołu Elektroniki, Automatyki i Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji T-11 - Prof. Jana WĘGLARZA

12.    Zespołu Górnictwa, Geodezji i Transportu T-12 - Prof. Andrzeja SZCZEPAŃSKIEGOoraz na zastępców Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych:

Prof. Tomasza JASIŃSKIEGO
Prof. Krzysztofa Jana KURZYDŁOWSKIEGO
Ostatnia modyfikacja: 28 maja 2004 rokuBACK